Yageo

Yageo - Established in 1977, the Yageo Corporation has become a world-class provider of passive components services with capabilities on a global scale, including production and sales facilities in Asia, Europe and the Americas. The corporation provides one-stop-shopping, offering its complete product portfolio of resistors, capacitors and wireless components to meet the diverse requirements of customers. Yageo currently ranks as the world No.1 in chip-resistors, No. 3 in MLCCs and No. 4 in ferrite products, with strong global presence - 21 sales offices, 9 production sites and 2 R&D centers worldwide. Yageo’s product offerings are targeting at key vertical markets, including consumer electronics, computers & peripherals, industrial/power, alternative energy and automotive. We serve leading global customers, such as EMS, ODM, OEM and distributors.

Yageo Sản phẩm nổi bật

Phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao sự tham gia của ông với các sản phẩm và dịch vụ của Chipsmall. Ý kiến của bạn quan trọng đối với chúng tôi! Hãy dành một chút thời gian để điền vào mẫu dưới đây. Phản hồi giá trị của ông đảm bảo rằng chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ đặc biệt mà ông xứng đáng được hưởng. Cám ơn vì đã là một phần của cuộc hành trình hướng tới sự xuất sắc.