Xilinx Sản phẩm nổi bật

XC3S400-5FG456C

XC3S400-5FG456C

$73.50017
XC7Z010-1CLG400C

XC7Z010-1CLG400C

$62.79000
XC95144XL-10TQ100I

XC95144XL-10TQ100I

$11.35000
XC4044XL-1HQ304C

XC4044XL-1HQ304C

$0.00000
XC4VFX60-10FF1152I

XC4VFX60-10FF1152I

$1914.90000
XC4028EX-3HQ208C

XC4028EX-3HQ208C

$0.00000
XCS30-3VQ100C

XCS30-3VQ100C

$0.00000
XC4VFX60-11FFG1152C

XC4VFX60-11FFG1152C

$1532.70000
XC7A50T-2FGG484C

XC7A50T-2FGG484C

$88.69000
XC3S2000-4FGG900I

XC3S2000-4FGG900I

$122.00037
XC7Z035-1FFG900I

XC7Z035-1FFG900I

$1644.50000