Microsemi

Microsemi - Microsemi Corporation (Nasdaq: MSCC) offers a comprehensive portfolio of semiconductor and system solutions for aerospace & defense, communications, data center and industrial markets. Products include high-performance and radiation-hardened analog mixed-signal integrated circuits, FPGAs, SoCs and ASICs; power management products; timing and synchronization devices and precise time solutions, setting the world’s standard for time; voice processing devices; RF solutions; discrete components; enterprise storage and communication solutions, security technologies and scalable anti-tamper products; Ethernet solutions; Power-over-Ethernet ICs and midspans; as well as custom design capabilities and services. Microsemi is headquartered in Aliso Viejo, Calif., and has approximately 4,800 employees globally.

Microsemi Sản phẩm nổi bật

Phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao sự tham gia của ông với các sản phẩm và dịch vụ của Chipsmall. Ý kiến của bạn quan trọng đối với chúng tôi! Hãy dành một chút thời gian để điền vào mẫu dưới đây. Phản hồi giá trị của ông đảm bảo rằng chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ đặc biệt mà ông xứng đáng được hưởng. Cám ơn vì đã là một phần của cuộc hành trình hướng tới sự xuất sắc.