Carlo Gavazzi

Carlo Gavazzi - Carlo Gavazzi is a multinational electronics manufacturer that has been in business for over 85 years. The target markets are industrial automation, building automation, and energy. Gavazzi’s core competence, in automation, covers four product ranges: sensors, switches, controls, and fieldbuses. The array of products includes solid state relays, sensors, monitoring relays, energy metering and management products, contactors, motor controllers, and fieldbus systems. Carlo Gavazzi’s products are a result of years of research and development that has resulted in components designed with integrated features that meet, or exceed, the requirements. All of Gavazzi’s products have earned independent approval from the various safety standard organizations.

Carlo Gavazzi Sản phẩm nổi bật

DLA71DB232P

DLA71DB232P

$172.00000
GMB63H1PC25

GMB63H1PC25

$33.50000
PD30CNG02NPM5RT

PD30CNG02NPM5RT

$101.00000
DIB71CB235A

DIB71CB235A

$200.00000
ICB12S30F02NA

ICB12S30F02NA

$44.00000
CA18CLN12TOM6

CA18CLN12TOM6

$234.00000
BRSY

BRSY

$194.00000
GSB631PC20

GSB631PC20

$14.46000
MCETHM

MCETHM

$716.76000
GCA32A48VAC60HZ

GCA32A48VAC60HZ

$21.00000
GMB632PC4

GMB632PC4

$50.00000
ICB12S30F04NOM1

ICB12S30F04NOM1

$50.00000

Phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao sự tham gia của ông với các sản phẩm và dịch vụ của Chipsmall. Ý kiến của bạn quan trọng đối với chúng tôi! Hãy dành một chút thời gian để điền vào mẫu dưới đây. Phản hồi giá trị của ông đảm bảo rằng chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ đặc biệt mà ông xứng đáng được hưởng. Cám ơn vì đã là một phần của cuộc hành trình hướng tới sự xuất sắc.