Vít và Nut Drivers - Bits, Lưỡi dao và Handles

Hình ảnh Số bộ phận của nhà sản xuất nhà chế tạo Sự miêu tả Số lượng hiện có sẵn Đơn giá Order
628-01 628-01 Dremel 628-01 7 PC. DRILL BIT SET 30 $11.49000/ chiếc
612412 612412 Klein Tools, Inc. BIT DBL ENDED PHIL SLOT 2 3/16 0 $0.00000/ chiếc
SD-RB3 SD-RB3 Jonard Tools BIT SQUARE S1/S2 2.5 2 $2.68000/ chiếc
SD-RB1 SD-RB1 Jonard Tools BIT PHIL SLOT SZ1 3/16 2.5 2 $2.27000/ chiếc
SD-RB2 SD-RB2 Jonard Tools BIT PHIL SLOT PH2 9/32 3 2 $2.27000/ chiếc
PH2115 PH2115 Klein Tools, Inc. BIT POWER PHILLIPS 2 1 2 $18.00000/ chiếc
32782 32782 Klein Tools, Inc. BIT DBL ENDED TORX TR 20 25 65 $6.18000/ chiếc
32485 32485 Klein Tools, Inc. BIT DBL ENDED TORX 10 15 2 $6.18000/ chiếc
32713 32713 Klein Tools, Inc. BLADE DBL END PHIL SLOT 1 3/16 2 $11.97000/ chiếc
SL31615 SL31615 Klein Tools, Inc. BIT POWER SLOTTED 3/16 1 2 $8.50000/ chiếc
32552 32552 Klein Tools, Inc. BIT DBL ENDED HEX 1.5MM 2MM 2 $6.18000/ chiếc
32547 32547 Klein Tools, Inc. BIT DBL ENDED HEX 3/32 7/64 2 $6.18000/ chiếc
PND9165 PND9165 Klein Tools, Inc. NUT SETTER HEX SOCKT 9/16 6.34 2 $27.29000/ chiếc
32779 32779 Klein Tools, Inc. BIT DBL ENDED HEX 1/8 9/64 75 $6.18000/ chiếc
C1355 C1355 Klein Tools, Inc. BIT POWER COMBINATION 1 3.50 0 $0.00000/ chiếc
32773 32773 Klein Tools, Inc. BIT DBL ENDED TORX T10 T15 75 $6.18000/ chiếc
PND91610 PND91610 Klein Tools, Inc. NUT SETTER HEX SOCKT 9/16 11.3 2 $33.88000/ chiếc
32548 32548 Klein Tools, Inc. BIT DBL ENDED HEX 5/32 3/16 2 $6.18000/ chiếc
32775 32775 Klein Tools, Inc. BIT DBL ENDED SLOTTED 4MM 6MM 59 $6.18000/ chiếc
32776 32776 Klein Tools, Inc. BIT DBL ENDED COMBINATION 1 2 75 $6.18000/ chiếc