cái kìm

Hình ảnh Số bộ phận của nhà sản xuất nhà chế tạo Sự miêu tả Số lượng hiện có sẵn Đơn giá Order
ES6014.CR.BG ES6014.CR.BG Ideal-Tek S.A. HIGH PRECISION ERGO-TEK SLIM PLI 0 $49.50000/ chiếc
237BLM.CR.NR 237BLM.CR.NR Ideal-Tek S.A. PRECISION PLIERS - SNIPE/FLAT HE 0 $29.80000/ chiếc
ES6024S.CR.BG ES6024S.CR.BG Ideal-Tek S.A. HIGH PRECISION ERGO-TEK SLIM PLI 0 $49.96000/ chiếc
241ABLM.CR.NR 241ABLM.CR.NR Ideal-Tek S.A. PRECISION PLIERS - TAPERED SNIPE 0 $29.80000/ chiếc
241BLM.CR.NR 241BLM.CR.NR Ideal-Tek S.A. PRECISION PLIERS - SNIPE NOSE HE 0 $29.80000/ chiếc
ES6023B.CR.BG ES6023B.CR.BG Ideal-Tek S.A. HIGH PRECISION ERGO-TEK SLIM PLI 0 $49.96000/ chiếc
ES6012.CR.BG ES6012.CR.BG Ideal-Tek S.A. HIGH PRECISION ERGO-TEK SLIM PLI 0 $47.26000/ chiếc
234M.CR.NR 234M.CR.NR Ideal-Tek S.A. PRECISION PLIERS - ROUND NOSE HE 0 $29.80000/ chiếc
232M.CR.NR 232M.CR.NR Ideal-Tek S.A. PRECISION PLIERS - TAP. FLAT NOS 0 $29.80000/ chiếc
236BLM.CR.NR 236BLM.CR.NR Ideal-Tek S.A. PRECISION PLIERS - ROUND/FLAT HE 0 $29.80000/ chiếc
ES6021.CR.BG ES6021.CR.BG Ideal-Tek S.A. HIGH PRECISION ERGO-TEK SLIM PLI 0 $46.58000/ chiếc
ES6025.CR.BG ES6025.CR.BG Ideal-Tek S.A. HIGH PRECISION ERGO-TEK SLIM PLI 0 $52.88000/ chiếc
ES6022.CR.BG ES6022.CR.BG Ideal-Tek S.A. HIGH PRECISION ERGO-TEK SLIM PLI 0 $48.82000/ chiếc
231BLM.CR.NR 231BLM.CR.NR Ideal-Tek S.A. PRECISION PLIERS - FLAT NOSE HEA 0 $29.80000/ chiếc
ES6023S.CR.BG ES6023S.CR.BG Ideal-Tek S.A. HIGH PRECISION ERGO-TEK SLIM PLI 0 $47.70000/ chiếc
232BLM.CR.NR 232BLM.CR.NR Ideal-Tek S.A. PRECISION PLIERS - TAP. FLAT NOS 0 $29.80000/ chiếc
235BLM.CR.NR 235BLM.CR.NR Ideal-Tek S.A. PRECISION PLIERS - CHAIN NOSE HE 0 $29.80000/ chiếc
239BLM.CR.NR 239BLM.CR.NR Ideal-Tek S.A. PRECISION PLIERS - FLAT NOSE HEA 0 $29.80000/ chiếc
234BLM.CR.NR 234BLM.CR.NR Ideal-Tek S.A. PRECISION PLIERS - FLAT NOSE HEA 0 $29.80000/ chiếc
ES6024.CR.BG ES6024.CR.BG Ideal-Tek S.A. HIGH PRECISION ERGO-TEK SLIM PLI 0 $49.96000/ chiếc