chuyên ngành Điện trở

Hình ảnh Số bộ phận của nhà sản xuất nhà chế tạo Sự miêu tả Số lượng hiện có sẵn Đơn giá Order
GL5516 GL5516 Senba Sensing Tech (5~10)KOhm @10lux 0.5 MOhm 540 nm 150 VDC Through Hole Photoresistors RoHS 31760 $0.03160/ chiếc
GL5506(4-7K) GL5506(4-7K) JCHL(Shenzhen Jing Chuang He Li Tech) (4~7)KOhm @10lux 0.5 MOhm 540 nm 150 VDC Through Hole Photoresistors RoHS 12420 $0.04080/ chiếc
GL5528(10-20) GL5528(10-20) JCHL(Shenzhen Jing Chuang He Li Tech) (10~20)KOhm @10lux 1 MOhm 540 nm 150 VDC Through Hole Photoresistors RoHS 12700 $0.04170/ chiếc
GL3528(10-20K) GL3528(10-20K) JCHL(Shenzhen Jing Chuang He Li Tech) (10~20)KOhm @10lux 1 MOhm 540 nm 150 VDC Through Hole Photoresistors RoHS 11305 $0.14520/ chiếc
GL5537-2 GL5537-2 Senba Sensing Tech (30~90)KOhm @10lux 10 MOhm 540 nm 150 VDC Through Hole Photoresistors RoHS 10960 $0.03340/ chiếc
GL5516(5-10) GL5516(5-10) JCHL(Shenzhen Jing Chuang He Li Tech) (5~10)KOhm @10lux 0.2 MOhm 540 nm 150 VDC Through Hole Photoresistors RoHS 11230 $0.05130/ chiếc
GL5549 GL5549 Senba Sensing Tech (100~200)KOhm @10lux 10 MOhm 540 nm 150 VDC Through Hole Photoresistors RoHS 7160 $0.03070/ chiếc
GL3549 GL3549 JCHL(Shenzhen Jing Chuang He Li Tech) (50~100)KOhm @10lux 20 MOhm 540 nm 150 VDC Through Hole Photoresistors RoHS 5680 $0.13160/ chiếc
GL5506(4-7K) GL5506(4-7K) JCHL(Shenzhen Jing Chuang He Li Tech) Through Hole Photoresistors RoHS 5120 $0.04140/ chiếc
GL5528A(15-20K) GL5528A(15-20K) JCHL(Shenzhen Jing Chuang He Li Tech) (15~20)KOhm @10lux 1 MOhm 540 nm 150 VDC Through Hole Photoresistors RoHS 4620 $0.06770/ chiếc
GL5528(10-20) GL5528(10-20) JCHL(Shenzhen Jing Chuang He Li Tech) Through Hole Photoresistors RoHS 4200 $0.04140/ chiếc
GL5539(40-50) GL5539(40-50) JCHL(Shenzhen Jing Chuang He Li Tech) Through Hole Photoresistors RoHS 3900 $0.04060/ chiếc
GL5637(25-30K) GL5637(25-30K) JCHL(Shenzhen Jing Chuang He Li Tech) (25~30)KOhm @10lux 3 MOhm 560 nm 150 VDC Through Hole Photoresistors RoHS 3540 $0.04080/ chiếc
GL5539(40-50) GL5539(40-50) JCHL(Shenzhen Jing Chuang He Li Tech) (40~50)KOhm @10lux 10 MOhm 540 nm 150 VDC Through Hole Photoresistors RoHS 3320 $0.04820/ chiếc
GL3537-1 GL3537-1 Senba Sensing Tech (20~30)KOhm @10lux 2 MOhm 540 nm 100 VDC Through Hole Photoresistors RoHS 2815 $0.11430/ chiếc
GL5537-1 GL5537-1 Senba Sensing Tech (20~30)KOhm @10lux 2 MOhm 540 nm 150 VDC Through Hole Photoresistors RoHS 2780 $0.03040/ chiếc
GL4516 GL4516 Senba Sensing Tech (5~10)KOhm @10lux 0.6 MOhm 540 nm 150 VDC Through Hole Photoresistors RoHS 2735 $0.08160/ chiếc
GL5539 GL5539 Senba Sensing Tech (30~90)KOhm @10lux 10 MOhm 540 nm 150 VDC Through Hole Photoresistors RoHS 2540 $0.03030/ chiếc
GL5516A(5-10K) GL5516A(5-10K) JCHL(Shenzhen Jing Chuang He Li Tech) (5~10)KOhm @10lux 0.2 MOhm 540 nm 150 VDC Through Hole Photoresistors RoHS 2290 $0.06230/ chiếc
GL5626(10-15K) GL5626(10-15K) JCHL(Shenzhen Jing Chuang He Li Tech) (10~15)KOhm @10lux 2 MOhm 540 nm 150 VDC Through Hole Photoresistors RoHS 2040 $0.04890/ chiếc