Trình điều khiển LED

Hình ảnh Số bộ phận của nhà sản xuất nhà chế tạo Sự miêu tả Số lượng Đơn giá Đặt hàng
3021-A-N-700 3021-A-N-700 LEDdynamics, Inc. LED SUPP CC AC/DC 32V 700MA 7SIP 6 15.97160/ chiếc
3021-D-N-700 3021-D-N-700 LEDdynamics, Inc. LED SUPP CC BUCK 32V 700MA 7SIP 19 10.99000/ chiếc
3021-A-N-350 3021-A-N-350 LEDdynamics, Inc. LED SUPP CC AC/DC 32V 350MA 7SIP 6 15.97160/ chiếc
7021-D-I-350 7021-D-I-350 LEDdynamics, Inc. LED SUPP CC BUCK 32V 350MA 7SIP 10510 GỌI
3021-A-E-500 3021-A-E-500 LEDdynamics, Inc. LED SUPP CC AC/DC 32V 500MA 7SIP 6 17.01080/ chiếc
3021-A-N-1000 3021-A-N-1000 LEDdynamics, Inc. LED SUPPLY CC AC/DC 32V 1A 7SIP 6 15.97160/ chiếc
3021-A-E-1000 3021-A-E-1000 LEDdynamics, Inc. LED SUPPLY CC AC/DC 32V 1A 7SIP 6 16.99000/ chiếc
3021-A-I-350 3021-A-I-350 LEDdynamics, Inc. LED SUPP CC AC/DC 32V 350MA 7SIP 15 16.49010/ chiếc
3021-D-E-700 3021-D-E-700 LEDdynamics, Inc. LED SUPP CC BUCK 32V 700MA 7SIP 1107 11.77000/ chiếc
7021-D-I-1000 7021-D-I-1000 LEDdynamics, Inc. LED SUPPLY CC BUCK 32V 1A 7SIP 10505 GỌI
3021-D-I-1000 3021-D-I-1000 LEDdynamics, Inc. LED SUPPLY CC BUCK 32V 1A 7SIP 416 14.13000/ chiếc
7021-D-E-1000 7021-D-E-1000 LEDdynamics, Inc. LED SUPPLY CC BUCK 32V 1A 7SIP 10502 GỌI
3021-A-N-500 3021-A-N-500 LEDdynamics, Inc. LED SUPP CC AC/DC 32V 500MA 7SIP 6 15.97160/ chiếc
3021-D-E-350 3021-D-E-350 LEDdynamics, Inc. LED SUPP CC BUCK 32V 350MA 7SIP 841 11.77000/ chiếc
7021-D-N-350 7021-D-N-350 LEDdynamics, Inc. LED SUPP CC BUCK 32V 350MA 7SIP 10502 GỌI
7021-D-N-500 7021-D-N-500 LEDdynamics, Inc. LED SUPP CC BUCK 32V 500MA 7SIP 10500 GỌI
3021-A-I-1000 3021-A-I-1000 LEDdynamics, Inc. LED SUPPLY CC AC/DC 32V 1A 7SIP 5 16.49010/ chiếc
3021-D-N-1000 3021-D-N-1000 LEDdynamics, Inc. LED SUPPLY CC BUCK 32V 1A 7SIP 24 10.99000/ chiếc
7021-D-N-1000 7021-D-N-1000 LEDdynamics, Inc. LED SUPPLY CC BUCK 32V 1A 7SIP 10496 GỌI
7021-D-E-700 7021-D-E-700 LEDdynamics, Inc. LED SUPP CC BUCK 32V 700MA 7SIP 10496 GỌI