Sản phẩm nhiệt LED

Hình ảnh Số bộ phận của nhà sản xuất nhà chế tạo Sự miêu tả Số lượng hiện có sẵn Đơn giá Order
NX301115 NX301115 Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation ROUND HEAT SINK VERO 10/13/18 0 $12.12000/ chiếc
NX300128 NX300128 Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation ROUND HEAT SINK XICATO XSM 500 $13.88000/ chiếc
NX301106 NX301106 Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation ROUND HEAT SINK CITIZEN CL-L030 2 $13.05000/ chiếc
HSLCS-CALBL-021 HSLCS-CALBL-021 Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation ROUND HEAT SINK DOWNLIGHT MODULE 0 $0.00000/ chiếc
HSLCS-CALBL-027 HSLCS-CALBL-027 Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation ROUND HEAT SINK LUMILEDS LUXEON 0 $8.51538/ chiếc
HSLCS-CALBL-003 HSLCS-CALBL-003 Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation ROUND HEAT SINK SPOTLIGHTS 0 $7.54600/ chiếc
NX301101 NX301101 Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation ROUND HEAT SINK LED 520 $6.90000/ chiếc
NX201103 NX201103 Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation ROUND ACTIVE COOLING DOWNLIGHTS 0 $0.00000/ chiếc
HSSLS-CALCL-020 HSSLS-CALCL-020 Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation ROUND HEAT SINK DOWNLIGHT MODULE 0 $11.69000/ chiếc
NX300106 NX300106 Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation ROUND HEAT SINK GE INFUSION 3499 $15.54000/ chiếc
NX300160 NX300160 Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation ROUND HEAT SINK BRIDGELUX 34 $26.75000/ chiếc
HSLCS-CALCL-007 HSLCS-CALCL-007 Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation ROUND HEAT SINK CONFIGURABLE 34 $10.21000/ chiếc
NX202105 NX202105 Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation SQUARE ACTIVE COOLING IND APPL 0 $0.00000/ chiếc
HSLCS-CALBL-029 HSLCS-CALBL-029 Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation ROUND HEAT SINK XICATO XSM M3 0 $7.54600/ chiếc
SPARS-CM012-001 SPARS-CM012-001 Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation RND ACTIVE COOLING PAR SPOTLIGHT 0 $0.00000/ chiếc
NX202104 NX202104 Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation SQUARE ACTIVE COOLING IND APPL 0 $0.00000/ chiếc
HSLCS-CALBL-015 HSLCS-CALBL-015 Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation ROUND HEAT SINK SPOTLIGHTS 101 $11.58000/ chiếc
NX200107 NX200107 Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation ROUND ACTIVE COOLING OUTDOOR MOD 0 $0.00000/ chiếc
SPARS-CM005-002 SPARS-CM005-002 Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation RND ACTIVE COOLING PAR SPOTLIGHT 0 $0.00000/ chiếc
HM16S-CALBL-001 HM16S-CALBL-001 Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation ROUND HEAT SINK TRACKLIGHTS MR16 167 $5.52000/ chiếc