Transistor - IGBTs - Modules

Hình ảnh Số bộ phận của nhà sản xuất nhà chế tạo Sự miêu tả Số lượng hiện có sẵn Đơn giá Order
MIXA80W1200TED MIXA80W1200TED IXYS SMD IGBTs RoHS 8 $91.23470/ chiếc
FT150R12KE3G_B4 FT150R12KE3G_B4 Infineon Technologies AG-ECONO3-4 Pre-ordered Products RoHS 0 $588.91500/ chiếc
FPF2C110BI07AS2 FPF2C110BI07AS2 ON Semiconductor Pre-ordered Products RoHS 0 $190.21240/ chiếc
FPF1C2P5MF07AM FPF1C2P5MF07AM ON Semiconductor Pre-ordered Products RoHS 0 $165.92990/ chiếc
FPF1C2P5MF07AM FPF1C2P5MF07AM ON Semiconductor Pre-ordered Products RoHS 0 $165.92990/ chiếc
FS200R12KT4RBOSA1 FS200R12KT4RBOSA1 Infineon Technologies PIN IGBTs RoHS 0 $136.57540/ chiếc
FAM65V05DF1 FAM65V05DF1 ON Semiconductor Modules RoHS 0 $109.91540/ chiếc
GSID080A120B1A5 GSID080A120B1A5 Global Power Technologies Group SILICON IGBT MODULES 8 $58.36300/ chiếc
GSID200A120S3B1 GSID200A120S3B1 Global Power Technologies Group SILICON IGBT MODULES 8 $93.42500/ chiếc
GSID100A120T2P2 GSID100A120T2P2 Global Power Technologies Group SILICON IGBT MODULES 8 $137.13000/ chiếc
GSID100A120T2C1A GSID100A120T2C1A Global Power Technologies Group SILICON IGBT MODULES 8 $122.65667/ chiếc
GSID100A120T2C1 GSID100A120T2C1 Global Power Technologies Group SILICON IGBT MODULES 8 $122.65667/ chiếc
GSID600A120S4B1 GSID600A120S4B1 Global Power Technologies Group SILICON IGBT MODULES 8 $167.23250/ chiếc
GSID200A170S3B1 GSID200A170S3B1 Global Power Technologies Group SILICON IGBT MODULES 8 $141.46750/ chiếc
GSID150A120S3B1 GSID150A120S3B1 Global Power Technologies Group SILICON IGBT MODULES 8 $86.72125/ chiếc
GSID150A120S6A4 GSID150A120S6A4 Global Power Technologies Group SILICON IGBT MODULES 8 $108.51000/ chiếc
GSID150A120T2C1 GSID150A120T2C1 Global Power Technologies Group SILICON IGBT MODULES 8 $156.17667/ chiếc
GHIS060A120S-A2 GHIS060A120S-A2 Global Power Technologies Group IGBT BUCK CHOP 1200V 120A SOT227 8 $37.74400/ chiếc
GHIS040A120S-A2 GHIS040A120S-A2 Global Power Technologies Group IGBT BUCK CHOP 1200V 80A SOT227 35 $40.55000/ chiếc
GHIS040A060S-A1 GHIS040A060S-A1 Global Power Technologies Group IGBT BOOST CHOP 600V 80A SOT227 25 $28.48000/ chiếc