TVS - Điốt

Hình ảnh Số bộ phận của nhà sản xuất nhà chế tạo Sự miêu tả Số lượng hiện có sẵn Đơn giá Order
TPD6E004RSERG4 TPD6E004RSERG4 Texas TVS DIODE 5.5V 8UQFN 28 $0.24360/ chiếc
TPD2E2U06QDBZRQ1 TPD2E2U06QDBZRQ1 Texas TVS DIODE 5.5V 12.4V SOT23-3 24000 $0.22785/ chiếc
TPD3E001DRLRG4 TPD3E001DRLRG4 Texas TVS DIODE 5.5V SOT5 16 $0.18228/ chiếc
TPD1E01B04DPLT TPD1E01B04DPLT Texas TVS DIODE 3.6V 15V 2X2SON 6250 $0.50352/ chiếc
ESD401DPYR ESD401DPYR Texas TVS DIODE 5.5V 24V 2X1SON 10000 $0.13838/ chiếc
TPD2EUSB30ADRTR TPD2EUSB30ADRTR Texas TVS DIODE 3.6V 8V SOT3 42000 $0.20832/ chiếc
TPD4E02B04DQAR TPD4E02B04DQAR Texas TVS DIODE 3.6V 8.8V 10USON 90000 $0.28148/ chiếc
TPD4E002DRLRG4 TPD4E002DRLRG4 Texas TVS DIODE 3V SOT5 28 $0.25883/ chiếc
TPD4E1B06DRLR TPD4E1B06DRLR Texas TVS DIODE 5.5V 14.5V 6SOT 12000 $0.20832/ chiếc
TPD4E001DPKT TPD4E001DPKT Texas TVS DIODE 5.5V 6USON 1500 $0.42044/ chiếc
TPD1E0B04DPLT TPD1E0B04DPLT Texas TVS DIODE 3.6V 10.1V 2X2SON 17500 $0.50352/ chiếc
TPD2E001DRSR TPD2E001DRSR Texas TVS DIODE 5.5V 6SON 4000 $0.22848/ chiếc
TPD6E001RSER TPD6E001RSER Texas TVS DIODE 5V 10UQFN 6000 $0.19530/ chiếc
TPD1E10B09DPYT TPD1E10B09DPYT Texas TVS DIODE 9V 20V 2X1SON 5500 $0.46072/ chiếc
TPD1E6B06DPLT TPD1E6B06DPLT Texas TVS DIODE 5V 14V 2X2SON 12 $0.10568/ chiếc
ESD204DQAR ESD204DQAR Texas 4-CHANNEL LOW-CAPACITANCE SURGE 24000 $0.26796/ chiếc
TPD1E0B04DPLR TPD1E0B04DPLR Texas TVS DIODE 3.6V 10.1V 2X2SON 6 $0.10693/ chiếc
TVS1400DRVR TVS1400DRVR Texas UNIDIR PRECISION SURGE DIODE 3000 $0.23653/ chiếc
TPD2E001DRST-NM TPD2E001DRST-NM Texas TVS DIODE 5.5V 6SON 250 $0.95492/ chiếc
TPD4E101DPWR TPD4E101DPWR Texas TVS DIODE 5.5V 13V 4X2SON 8 $0.20633/ chiếc