Điện, đặc biệt Cầu chì

Hình ảnh Số bộ phận của nhà sản xuất nhà chế tạo Sự miêu tả Số lượng hiện có sẵn Đơn giá Order
0913647 0913647 Phoenix Contact FUSE CARTRIDGE 16A 500VAC 7 $1.62000/ chiếc
0913618 0913618 Phoenix Contact FUSE CARTRIDGE 4A 500VAC/VDC 7 $2.25800/ chiếc
0090.1005 0090.1005 Schurter Inc. FUSE CARTRIDGE 5A 1KVDC 5AG 23 $11.83100/ chiếc
0090.0003 0090.0003 Schurter Inc. FUSE CARTRIDGE 3A 1KVDC 5AG 6768 $19.42000/ chiếc
0090.0008 0090.0008 Schurter Inc. FUSE CARTRIDGE 8A 1KVDC 5AG 156 $19.42000/ chiếc
0090.0001 0090.0001 Schurter Inc. FUSE CARTRIDGE 1A 1KVDC 5AG 30 $19.42000/ chiếc
0090.0005 0090.0005 Schurter Inc. FUSE CARTRIDGE 5A 1KVDC 5AG 76 $19.42000/ chiếc
0034.1104 0034.1104 Schurter Inc. FUSE CARTRIDGE 10A 500VAC GLD II 25 $13.48000/ chiếc
0090.1001 0090.1001 Schurter Inc. FUSE CARTRIDGE 1A 1KVDC 5AG 60 $20.40000/ chiếc
0001.2021 0001.2021 Schurter Inc. FUSE CARTRIDGE 2A 500VAC DT II 50 $3.66000/ chiếc
0090.1030 0090.1030 Schurter Inc. FUSE CARTRIDGE 30A 1KVDC 5AG 359 $20.40000/ chiếc
0090.0015 0090.0015 Schurter Inc. FUSE CARTRIDGE 15A 1KVDC 5AG 632 $19.42000/ chiếc
0034.1112 0034.1112 Schurter Inc. FUSE CRTRDGE 35A 500VAC GLD III 15 $22.10000/ chiếc
0090.1012 0090.1012 Schurter Inc. FUSE CARTRIDGE 12A 1KVDC 5AG 12 $20.40000/ chiếc
0090.0025 0090.0025 Schurter Inc. FUSE CARTRIDGE 25A 1KVDC 5AG 176 $19.42000/ chiếc
0090.0010 0090.0010 Schurter Inc. FUSE CARTRIDGE 10A 1KVDC 5AG 111 $19.42000/ chiếc
0034.1105 0034.1105 Schurter Inc. FUSE CARTRIDGE 16A 500VAC GLD II 19 $13.48000/ chiếc
0001.2012 0001.2012 Schurter Inc. FUSE CARTRIDGE 10A 250VAC DT I 50 $3.66000/ chiếc
0090.1010 0090.1010 Schurter Inc. FUSE CARTRIDGE 10A 1KVDC 5AG 23 $11.83100/ chiếc
0001.2011 0001.2011 Schurter Inc. FUSE CARTRIDGE 6A 250VAC DT I 50 $3.66000/ chiếc