Cáp USB

Hình ảnh Số bộ phận của nhà sản xuất nhà chế tạo Sự miêu tả Số lượng hiện có sẵn Đơn giá Order
936 936 QUICK Soldering tools RoHS 23 $48.75750/ chiếc
ZX40-B-5S-1000-STDA(30) ZX40-B-5S-1000-STDA(30) HRS(Hirose) USB Connectors RoHS 0 $38.00500/ chiếc
1487596-3 1487596-3 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $17.17900/ chiếc
1487596-3 1487596-3 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $17.17900/ chiếc
1487588-2 1487588-2 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $23.73430/ chiếc
UC-PRG015-01A UC-PRG015-01A Delta Electronics/Industrial Automation COMMUNICATION CABLE MINI USB -- 0 $21.78000/ chiếc
UC-PRG030-02A UC-PRG030-02A Delta Electronics/Industrial Automation USB TYPE-B -- USB TYPE-A 3M 0 $21.78000/ chiếc
UC-PRG030-01A UC-PRG030-01A Delta Electronics/Industrial Automation PROGRAMMING CABLE - MINIUSB -- 0 $21.78000/ chiếc
UC-PRG015-02A UC-PRG015-02A Delta Electronics/Industrial Automation CABLE HMI TO PLC MINI USB -- U 0 $21.93833/ chiếc
CA-USB-AM-BM-6FT CA-USB-AM-BM-6FT Adam Tech USB 2.0 A TYPE PLUG TO USB 2.0 B 0 $0.00000/ chiếc
CA-USB-AM-AF-3FT CA-USB-AM-AF-3FT Adam Tech USB 2.0 A TYPE PLUG TO USB 2.0 A 0 $0.00000/ chiếc
CA-USB-AM-CM-3FT CA-USB-AM-CM-3FT Adam Tech USB 2.0 A MALE TO TYPE C MALE 3 0 $0.00000/ chiếc
CA-USB-AM-BM-10FT CA-USB-AM-BM-10FT Adam Tech USB 2.0 A TYPE PLUG TO USB 2.0 B 0 $0.00000/ chiếc
CA-USB3-AM-AF-6FT CA-USB3-AM-AF-6FT Adam Tech USB 3.0 A TYPE PLUG TO USB 3.0 A 0 $0.00000/ chiếc
CA-USB3-AM-BM-10FT CA-USB3-AM-BM-10FT Adam Tech USB 3.0 A TYPE PLUG TO USB 3.0 B 0 $0.00000/ chiếc
CA-USB-AM-AM-3FT CA-USB-AM-AM-3FT Adam Tech USB 2.0 A TYPE PLUG TO USB 2.0 A 0 $0.00000/ chiếc
CA-USB-AM-AF-10FT CA-USB-AM-AF-10FT Adam Tech USB 2.0 A TYPE PLUG TO USB 2.0 A 0 $0.00000/ chiếc
CA-USB-AM-AM-6FT CA-USB-AM-AM-6FT Adam Tech USB 2.0 A TYPE PLUG TO USB 2.0 A 0 $0.00000/ chiếc
CA-USB3-AM-BM-3FT CA-USB3-AM-BM-3FT Adam Tech USB 3.0 A TYPE PLUG TO USB 3.0 B 0 $0.00000/ chiếc
SD-UPAC-PBBL-C7A-6FT SD-UPAC-PBBL-C7A-6FT Adam Tech WATERPROOF USB A CABLE 6 FEET 0 $0.00000/ chiếc