Cáp pluggable

Hình ảnh Số bộ phận của nhà sản xuất nhà chế tạo Sự miêu tả Số lượng hiện có sẵn Đơn giá Order
PSF1PXA1.5MBL PSF1PXA1.5MBL Panduit Corp CABLE ASSY SFP M-M 1.5M 50 $82.97000/ chiếc
PSF1PXA2MBU PSF1PXA2MBU Panduit Corp CABLE ASSY SFP M-M 2M 44 $90.06000/ chiếc
PSF1PXA1MBL PSF1PXA1MBL Panduit Corp CABLE ASSY SFP M-M 1M 27 $75.85000/ chiếc
PSF1PXA2.5MBU PSF1PXA2.5MBU Panduit Corp CABLE ASSY SFP M-M 2.5M 6 $97.18000/ chiếc
PSF1PXA2MRD PSF1PXA2MRD Panduit Corp CABLE ASSY SFP M-M 2M 6 $90.06000/ chiếc
PSF1PXD5MBU PSF1PXD5MBU Panduit Corp SFP 10GIG DIRECT ATTACH PASSIVE 10 $129.12000/ chiếc
PSF1PXA2.5MRD PSF1PXA2.5MRD Panduit Corp CABLE ASSY SFP M-M 2.5M 5 $97.18000/ chiếc
PSF1PXA2MBL PSF1PXA2MBL Panduit Corp CABLE ASSY SFP M-M 2M 12 $90.06000/ chiếc
PSF1PXA1.5MBU PSF1PXA1.5MBU Panduit Corp CABLE ASSY SFP M-M 1.5M 14 $82.97000/ chiếc
PSF1PXA1MBU PSF1PXA1MBU Panduit Corp SFP 10GIG DIRECT ATTACH PASSIVE 10 $75.85000/ chiếc
PSF1PXA3MBL PSF1PXA3MBL Panduit Corp CABLE ASSY SFP M-M 3M 6 $104.30000/ chiếc
PSF1PXA1.5MWH PSF1PXA1.5MWH Panduit Corp CABLE ASSY SFP M-M 1.5M 6 $82.97000/ chiếc
PSF1PXA2.5MBL PSF1PXA2.5MBL Panduit Corp CABLE ASSY SFP M-M 2.5M 6 $97.18000/ chiếc
PSF1PXA1.5MRD PSF1PXA1.5MRD Panduit Corp CABLE ASSY SFP M-M 1.5M 6 $82.97000/ chiếc
PSF1PXA2MWH PSF1PXA2MWH Panduit Corp CABLE ASSY SFP M-M 2M 6 $90.06000/ chiếc
PSF1PXA2.5MWH PSF1PXA2.5MWH Panduit Corp CABLE ASSY SFP M-M 2.5M 6 $97.18000/ chiếc
PSF1PXA3MBU PSF1PXA3MBU Panduit Corp CABLE ASSY SFP M-M 3M 6 $104.30000/ chiếc
FCBG110SD1C05 FCBG110SD1C05 Finisar Corporation CABLE ASSY SFP M-M 5M 22 $69.70000/ chiếc
FCBG110SD1C10 FCBG110SD1C10 Finisar Corporation CABLE ASSY SFP M-M 10M 0 $90.65000/ chiếc
FCCG125SD1C03 FCCG125SD1C03 Finisar Corporation CABLE ASSY SFP M-M 3M 4 $183.00000/ chiếc