Cáp Firewire (IEEE 1394)

Hình ảnh Số bộ phận của nhà sản xuất nhà chế tạo Sự miêu tả Số lượng Đơn giá Đặt hàng
PX0418/4M00 PX0418/4M00 Bulgin CBL IEEE1394 4POS TO 6POS 13 10952 GỌI
PX0846/2M00 PX0846/2M00 Bulgin CBL IEEE1394 6POS TO 6POS 6.56 3930 GỌI
PX0417/4M00 PX0417/4M00 Bulgin CBL IEEE1394 4POS TO 4POS 13 10895 GỌI
PX0846/4M00 PX0846/4M00 Bulgin CBL IEEE1394 6POS TO 6POS 13 13171 GỌI
PX0418/2M00 PX0418/2M00 Bulgin CBL IEEE1394 4POS TO 6POS 6.56 10836 GỌI
PX0851/4M00 PX0851/4M00 Bulgin CBL IEEE1394 6POS TO 4POS 13 3919 GỌI
PX0417/2M00 PX0417/2M00 Bulgin CBL IEEE1394 4POS TO 4POS 6.56 10759 GỌI
PX0851/2M00 PX0851/2M00 Bulgin CBL IEEE1394 6POS TO 4POS 6.56 10755 GỌI
F017-010 F017-010 Tripp Lite CBL IEEE1394 9POS TO 6POS 10 49 16.97000/ chiếc
F005-015 F005-015 Tripp Lite CBL IEEE1394 6POS TO 6POS 15 36 16.35000/ chiếc
F007-006 F007-006 Tripp Lite CBL IEEE1394 6POS TO 4POS 6 7615 GỌI
F019-010 F019-010 Tripp Lite CBL IEEE1394 9POS TO 4POS 10 7572 14.22000/ chiếc
F007-015 F007-015 Tripp Lite CBL IEEE1394 6POS TO 4POS 15 7517 GỌI
F015-006 F015-006 Tripp Lite CBL IEEE1394 9POS TO 9POS 6 21 13.49294/ chiếc
F009-006 F009-006 Tripp Lite CBL IEEE1394 4POS TO 4POS 6 7490 GỌI
F005-006 F005-006 Tripp Lite CBL IEEE1394 6POS TO 6POS 6 38 5.53480/ chiếc
F017-006 F017-006 Tripp Lite CBL IEEE1394 9POS TO 6POS 6 24 14.22000/ chiếc
F007-003 F007-003 Tripp Lite CBL IEEE1394 6POS TO 4POS 3 7415 GỌI
F019-006 F019-006 Tripp Lite CBL IEEE1394 9POS TO 4POS 6 46 12.44000/ chiếc
F015-010 F015-010 Tripp Lite CBL IEEE1394 9POS TO 9POS 10 14 15.04496/ chiếc