VITELIC

Vitelic Technology Limited is a leading semiconductor company based in Hong Kong. Our vision is to reshape the industry in Hong Kong through innovation, excellent quality, and operational efficiency. Launched in March 2006 by the core organization of Vitelic (Hong Kong) Limited, we inherit vast engineering experience and technical expertise. Vitelic Technology engages with our customers from the early concept stage to production, providing comprehensive solutions. Vitelic offers foundry services with technology coverage ranging from 5um Metal gate to 0.18um BCD, as well as testing and backend services. We emphasize the protection of intellectual property and strive to build long-term trusted partnerships to achieve customer satisfaction.
Sản phẩm Kiểm kê Đơn giá Số lượng Bảng dữliệu Mô hình ECAD RoHS

Phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao sự tham gia của ông với các sản phẩm và dịch vụ của Chipsmall. Ý kiến của bạn quan trọng đối với chúng tôi! Hãy dành một chút thời gian để điền vào mẫu dưới đây. Phản hồi giá trị của ông đảm bảo rằng chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ đặc biệt mà ông xứng đáng được hưởng. Cám ơn vì đã là một phần của cuộc hành trình hướng tới sự xuất sắc.