MASPOWER

We have always focused on the research and development, as well as design, of semiconductor integrated circuits, power devices, MCUs, and other products. Our headquarters is located in Shenzhen, with a research and development center established in Shanghai. By integrating innovative technologies and industrial resources from both domestic and international sources, we meticulously manage all aspects of product material preparation, chip design, manufacturing processes, packaging testing, and driver references. This enables us to develop products that better meet the needs of Chinese enterprises and enhance the overall competitiveness of our customers.
Sản phẩm Kiểm kê Đơn giá Số lượng Bảng dữliệu Mô hình ECAD RoHS

Phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao sự tham gia của ông với các sản phẩm và dịch vụ của Chipsmall. Ý kiến của bạn quan trọng đối với chúng tôi! Hãy dành một chút thời gian để điền vào mẫu dưới đây. Phản hồi giá trị của ông đảm bảo rằng chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ đặc biệt mà ông xứng đáng được hưởng. Cám ơn vì đã là một phần của cuộc hành trình hướng tới sự xuất sắc.