Kinghor

We specialize in the research, development, production, and sales of micro-control technology products. Our focus is on serving global high-end equipment manufacturers. With our proprietary micro-control technology, we provide customers with comprehensive solutions and contribute to the growth of both our company and our customers' value. Our company has a strong technical team and has obtained multiple invention patents. The core team has years of experience in design, development, manufacturing, and quality control in the field of control technology. Our core products include various types of waterproof switches, micro switches, automotive switches, pressure switches, precision connectors, and various contact control modules.
Sản phẩm Kiểm kê Đơn giá Số lượng Bảng dữliệu Mô hình ECAD RoHS

Phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao sự tham gia của ông với các sản phẩm và dịch vụ của Chipsmall. Ý kiến của bạn quan trọng đối với chúng tôi! Hãy dành một chút thời gian để điền vào mẫu dưới đây. Phản hồi giá trị của ông đảm bảo rằng chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ đặc biệt mà ông xứng đáng được hưởng. Cám ơn vì đã là một phần của cuộc hành trình hướng tới sự xuất sắc.