jianfu

Zhejiang Jianfu Electronic Co., Ltd. was founded in 2002. As a manufacturing company, we have a large number of frontline workers with extensive work experience. We have six production workshops, including automated production testing workshops, as well as workshops for molds, injection molding, stamping, and forming. To meet customer demands, we have a considerable proportion of research and technical personnel who provide high-quality services. We have a complete team of quality control personnel and an efficient quality control service team to ensure professional quality assurance and provide products of high quality standards. We specialize in the development, production, sales, and service of precision switch products. Our focus is on various types of tactile switches, including miniature MINI switches, dustproof switches, waterproof switches, multifunctional switches, and flexible switches.
Sản phẩm Kiểm kê Đơn giá Số lượng Bảng dữliệu Mô hình ECAD RoHS

Phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao sự tham gia của ông với các sản phẩm và dịch vụ của Chipsmall. Ý kiến của bạn quan trọng đối với chúng tôi! Hãy dành một chút thời gian để điền vào mẫu dưới đây. Phản hồi giá trị của ông đảm bảo rằng chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ đặc biệt mà ông xứng đáng được hưởng. Cám ơn vì đã là một phần của cuộc hành trình hướng tới sự xuất sắc.