JADARD

The company was founded in 2010 and is recognized as a national high-tech enterprise and integrated circuit design enterprise. We are rooted in the Chinese market while aiming for global development. Our focus is on providing chips for various HCI (Human-Computer Interaction) applications, such as smartphones, wearable devices, smart speakers, and new retail. Our product portfolio includes display driver chips for smart mobile terminals, camera voice coil motor driver chips, fast charging protocol chips, electronic shelf label driver chips, and related solutions.
Sản phẩm Kiểm kê Đơn giá Số lượng Bảng dữliệu Mô hình ECAD RoHS

Phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao sự tham gia của ông với các sản phẩm và dịch vụ của Chipsmall. Ý kiến của bạn quan trọng đối với chúng tôi! Hãy dành một chút thời gian để điền vào mẫu dưới đây. Phản hồi giá trị của ông đảm bảo rằng chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ đặc biệt mà ông xứng đáng được hưởng. Cám ơn vì đã là một phần của cuộc hành trình hướng tới sự xuất sắc.