HenLv

We are a leading manufacturer of high-quality module power solutions for the industrial and defense sectors. Our production base is located in Ningbo, China, which is the world's third-largest port. Henlv encompasses research and development, design, production, and sales, allowing us to provide integrated solutions. Our module power products are used in a wide range of industries, including highways, railways, aviation, shipping, power, industrial control, medical, lighting, automation, instrumentation, network communication, petrochemicals, and security monitoring. Furthermore, our products are widely applied in cutting-edge technologies such as the Internet of Things, Internet connectivity, rail transportation, and Industry 4.0.
Sản phẩm Kiểm kê Đơn giá Số lượng Bảng dữliệu Mô hình ECAD RoHS

Phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao sự tham gia của ông với các sản phẩm và dịch vụ của Chipsmall. Ý kiến của bạn quan trọng đối với chúng tôi! Hãy dành một chút thời gian để điền vào mẫu dưới đây. Phản hồi giá trị của ông đảm bảo rằng chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ đặc biệt mà ông xứng đáng được hưởng. Cám ơn vì đã là một phần của cuộc hành trình hướng tới sự xuất sắc.