Cooperation

The core team of Cooperation consists of experienced integrated circuit design and chip design professionals from both Taiwan and mainland China. Our research and development team has deep industry expertise and solid experience accumulated over many years. They possess over 15 years of experience in integrated circuit design and operations. Our team has a strong foundation in the field of signal chain analog chips, such as high-precision ADCs, instrument-grade amplifiers, high-precision reference sources, high-speed, high-precision DACs, as well as in the MCU field. The analog AFE chips, MCU chips, and SOC chips developed by our team have stable shipments of millions of units in industrial applications. Our company is committed to providing customers with industry-leading high-performance signal chain analog chips. Our 32-bit high-precision ADC series and 24-bit low-power high-precision ADC series, which are already in mass production, have achieved the highest performance indicators in the global industry.
Sản phẩm Kiểm kê Đơn giá Số lượng Bảng dữliệu Mô hình ECAD RoHS

Phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao sự tham gia của ông với các sản phẩm và dịch vụ của Chipsmall. Ý kiến của bạn quan trọng đối với chúng tôi! Hãy dành một chút thời gian để điền vào mẫu dưới đây. Phản hồi giá trị của ông đảm bảo rằng chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ đặc biệt mà ông xứng đáng được hưởng. Cám ơn vì đã là một phần của cuộc hành trình hướng tới sự xuất sắc.