BIOLOGIX

We are a high-end supplier of laboratory equipment for biological experiments. Our company was established in 2010 and is located in Jinan, Shandong. We serve as the research and marketing center for BIOLOGIX products and the headquarters for Baroque brand operations. Our subsidiaries include Ruihua Plastics (Changzhou) Co., Ltd., BIOLOGIX USA, BIOLOGIX Germany, and BIOLOGIX Hong Kong. BIOLOGIX has a 100,000-level purification workshop that meets GMP standards. We use high-quality production materials and processes, and all our products are certified by the U.S. FDA and meet the German TUV standard ISO9001:2008 for quality management systems.
Sản phẩm Kiểm kê Đơn giá Số lượng Bảng dữliệu Mô hình ECAD RoHS

Phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao sự tham gia của ông với các sản phẩm và dịch vụ của Chipsmall. Ý kiến của bạn quan trọng đối với chúng tôi! Hãy dành một chút thời gian để điền vào mẫu dưới đây. Phản hồi giá trị của ông đảm bảo rằng chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ đặc biệt mà ông xứng đáng được hưởng. Cám ơn vì đã là một phần của cuộc hành trình hướng tới sự xuất sắc.