BIGWHITESHARK

Zhuhai BIGWHITESHARK is located in the Qingxin Science and Technology Industrial Park, Zhuhai Economic Special Zone, China. We have a 32,000-square-meter production base and a vibrant team of engineering and technical personnel. Our company is a comprehensive large-scale production enterprise that specializes in the production of "BIGWHITESHARK" brand fiber-reinforced resin cutting wheels and bowl-shaped grinding wheels, as well as the processing of their raw materials. Our product range includes cutting wheels, bowl-shaped grinding wheels, phenolic resins, and fiberglass mesh sheets.
Sản phẩm Kiểm kê Đơn giá Số lượng Bảng dữliệu Mô hình ECAD RoHS

Phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao sự tham gia của ông với các sản phẩm và dịch vụ của Chipsmall. Ý kiến của bạn quan trọng đối với chúng tôi! Hãy dành một chút thời gian để điền vào mẫu dưới đây. Phản hồi giá trị của ông đảm bảo rằng chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ đặc biệt mà ông xứng đáng được hưởng. Cám ơn vì đã là một phần của cuộc hành trình hướng tới sự xuất sắc.