BGOSTAR

Tianjin BGOSTAR is located in the beautiful coastal city of Tianjin, within the Saida Industrial Park in Xiqing District. We are a leading supplier of gating and risering solutions for foundries and one of the best professional factories in China for riser production. Our company is dedicated to providing high-quality gating materials and advanced technical services to the casting industry. We can also produce customized products according to customer requirements, ensuring that our products perfectly meet the needs of our customers. We have a strong technical service team composed of experienced experts in the casting industry. We have also introduced advanced casting simulation software from abroad. This allows us to provide personalized solutions for new product development, mass production maintenance and improvement, and process experiments based on the specific needs of our customers in the casting industry.
Sản phẩm Kiểm kê Đơn giá Số lượng Bảng dữliệu Mô hình ECAD RoHS

Phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao sự tham gia của ông với các sản phẩm và dịch vụ của Chipsmall. Ý kiến của bạn quan trọng đối với chúng tôi! Hãy dành một chút thời gian để điền vào mẫu dưới đây. Phản hồi giá trị của ông đảm bảo rằng chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ đặc biệt mà ông xứng đáng được hưởng. Cám ơn vì đã là một phần của cuộc hành trình hướng tới sự xuất sắc.