Audiowell

Audiowell - Established in 1999, Audiowell International is a leading global piezoelectric products manufacturer and solution provider. They are a high-tech enterprise based on advanced piezoelectric technology and manufacturing processes. They have committed themselves to provide customized and standard electric components and solutions to global customers. Audiowell has achieved a competitive experience in industries such as automotive electronics, instruments and meters, intelligent security systems, health appliances, ultrasonic sensors, buzzers, ultrasonic transducers, and flow sensors. While serving Chinese customers, Audiowell has provided professional products and services for customers in over 100 countries.
Sản phẩm Kiểm kê Đơn giá Số lượng Bảng dữliệu Mô hình ECAD RoHS

1780

(trong kho)

1+94.50000

10+73.50000

30+63.00000

More Price
pdf
componentsearchengine
rohs

2124

(trong kho)

1+88.00000

10+66.00000

30+57.20000

More Price
pdf
componentsearchengine
rohs

1557

(trong kho)

1+108.00000

10+84.00000

30+72.00000

More Price
pdf
componentsearchengine
rohs

3469

(trong kho)

1+53.90000

10+40.42500

30+35.03500

More Price
pdf
componentsearchengine
rohs

9212

(trong kho)

1+20.30000

10+15.22500

30+13.19500

More Price
pdf
componentsearchengine
rohs

3778

(trong kho)

1+49.50000

10+37.12500

30+32.17500

More Price
pdf
componentsearchengine
rohs

168539

(trong kho)

1+9.92260

10+8.93034

30+6.94582

More Price
componentsearchengine
rohs

129420

(trong kho)

1+6.75940

10+6.08346

30+4.73158

More Price
componentsearchengine
rohs

131208

(trong kho)

1+8.44940

10+7.60446

30+5.91458

More Price
componentsearchengine
rohs

66996

(trong kho)

1+30.67980

10+23.00985

30+19.94187

More Price
componentsearchengine
rohs

Phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao sự tham gia của ông với các sản phẩm và dịch vụ của Chipsmall. Ý kiến của bạn quan trọng đối với chúng tôi! Hãy dành một chút thời gian để điền vào mẫu dưới đây. Phản hồi giá trị của ông đảm bảo rằng chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ đặc biệt mà ông xứng đáng được hưởng. Cám ơn vì đã là một phần của cuộc hành trình hướng tới sự xuất sắc.