Snap Action, Limit Switches

Hình ảnh Số bộ phận của nhà sản xuất nhà chế tạo Sự miêu tả Số lượng hiện có sẵn Đơn giá Order
14412GX 14412GX Switchcraft Inc. CRADLE SWITCH-BLACK 39 $50.07000/ chiếc
PS21L-NS11RH-T00 PS21L-NS11RH-T00 Carlo Gavazzi Inc. SWITCH SNAP ACT DPST 5.5A 130V 13 $24.00000/ chiếc
PS31M-US11R1-M00 PS31M-US11R1-M00 Carlo Gavazzi Inc. SWITCH SNAP ACTION DPST 3A 120V 10 $90.20000/ chiếc
PS31M-US11P0-M00 PS31M-US11P0-M00 Carlo Gavazzi Inc. SWITCH SNAP ACTION DPST 3A 120V 10 $90.20000/ chiếc
PS31M-US11RT-M00 PS31M-US11RT-M00 Carlo Gavazzi Inc. SWITCH SNAP ACTION DPST 3A 120V 20 $90.20000/ chiếc
PS31L-NS11LS-M00 PS31L-NS11LS-M00 Carlo Gavazzi Inc. SWITCH SNAP ACT DPST 5.5A 130V 8 $64.90000/ chiếc
PS31L-NS11LG-M00 PS31L-NS11LG-M00 Carlo Gavazzi Inc. SWITCH SNAP ACT DPST 5.5A 130V 8 $64.90000/ chiếc
PS21M-US11P0-M00 PS21M-US11P0-M00 Carlo Gavazzi Inc. SWITCH SNAP ACTION DPST 3A 120V 10 $82.50000/ chiếc
PS21M-US11P9-M00 PS21M-US11P9-M00 Carlo Gavazzi Inc. SWITCH SNAP ACTION DPST 3A 120V 10 $82.50000/ chiếc
PS43L-NS11P0-M00 PS43L-NS11P0-M00 Carlo Gavazzi Inc. SWITCH SNAP ACT DPST 5.5A 130V 10 $64.90000/ chiếc
PS21L-NS11R1-M00 PS21L-NS11R1-M00 Carlo Gavazzi Inc. SWITCH SNAP ACT DPST 5.5A 130V 8 $47.52000/ chiếc
PS31L-NS11RT-M00 PS31L-NS11RT-M00 Carlo Gavazzi Inc. SWITCH SNAP ACT DPST 5.5A 130V 7 $64.90000/ chiếc
PS21M-US11PR-M0L PS21M-US11PR-M0L Carlo Gavazzi Inc. SWITCH SNAP ACTION DPST 3A 120V 10 $82.50000/ chiếc
PS21S-NT1109-T00 PS21S-NT1109-T00 Carlo Gavazzi Inc. SWITCH SAFETY DPST 5.5A 130V 8 $79.20000/ chiếc
PS21L-NS11RT-M00 PS21L-NS11RT-M00 Carlo Gavazzi Inc. SWITCH SNAP ACT DPST 5.5A 130V 8 $47.52000/ chiếc
PS21L-NS11LG-T00 PS21L-NS11LG-T00 Carlo Gavazzi Inc. SWITCH SNAP ACT DPST 5.5A 130V 10 $38.28000/ chiếc
PS31L-NS11PR-M00 PS31L-NS11PR-M00 Carlo Gavazzi Inc. SWITCH SNAP ACT DPST 5.5A 130V 10 $64.90000/ chiếc
PS21L-NS11PR-T00 PS21L-NS11PR-T00 Carlo Gavazzi Inc. SWITCH SNAP ACT DPST 5.5A 130V 9 $38.28000/ chiếc
PS21L-NS11LS-T00 PS21L-NS11LS-T00 Carlo Gavazzi Inc. SWITCH SNAP ACT DPST 5.5A 130V 10 $38.28000/ chiếc
PS21L-NS11R1-T00 PS21L-NS11R1-T00 Carlo Gavazzi Inc. SWITCH SNAP ACT DPST 5.5A 130V 20 $24.00000/ chiếc