Navigation Công tắc, Joystick

Hình ảnh Số bộ phận của nhà sản xuất nhà chế tạo Sự miêu tả Số lượng hiện có sẵn Đơn giá Order
4R252S1N5500 4R252S1N5500 APEM Inc. JOYSTICK 5K OHM 2 AXIS PNL MT 1W 11 $364.47000/ chiếc
TS6A1P00A TS6A1P00A APEM Inc. SWITCH THMBSTK PUSHBUTTON HALL 23 $141.34000/ chiếc
TS6T1G02A TS6T1G02A APEM Inc. SWITCH THMBSTK PUSHBUTTON HALL 14 $170.89000/ chiếc
HF45S10 HF45S10 APEM Inc. SWITCH JOYSTICK HALL EFFECT 35 $229.45000/ chiếc
9SA10RD6500 9SA10RD6500 APEM Inc. SWITCH JOYSTICK INDUCTIVE 0 $156.21000/ chiếc
TBF-PO TBF-PO APEM Inc. SWITCH JOYSTICK T-HANDLE HALL 0 $0.00000/ chiếc
CW-B1GY1A00A0 CW-B1GY1A00A0 APEM Inc. SWITCH THUMBWHEEL HALL EFFECT 4 $102.41000/ chiếc
NVH1D1C0CP2S NVH1D1C0CP2S APEM Inc. SWITCH THMBSTK CASTLE 50MA 12V 38 $120.43000/ chiếc
9SA50RR6559 9SA50RR6559 APEM Inc. SWITCH JOYSTICK INDUCTIVE 11 $480.52000/ chiếc
HG-3340S000-U HG-3340S000-U APEM Inc. SWITCH JOYSTICK HALL EFFECT 10 $685.20000/ chiếc
NZAA0475 NZAA0475 APEM Inc. SWITCH JOYSTICK BAT 2A 125V 10 $78.90000/ chiếc
1D27F1500 1D27F1500 APEM Inc. SWITCH JOYSTICK 6A 250V 39 $124.78000/ chiếc
TW11GRY1 TW11GRY1 APEM Inc. SWITCH THUMBWHEEL HALL EFFECT 6 $120.30000/ chiếc
HF46P10 HF46P10 APEM Inc. SWITCH JOYSTICK HALL EFFECT 12 $216.04000/ chiếc
M41L0N1M M41L0N1M APEM Inc. JOYSTICK 5K OHM 3 AXIS PNL MT 6 $209.33000/ chiếc
HF52S10 HF52S10 APEM Inc. SWITCH JOYSTICK HALL EFFECT 8 $261.94000/ chiếc
HTW-00-RED HTW-00-RED APEM Inc. SWITCH THUMBWHEEL HALL EFFECT 18 $116.91000/ chiếc
4R252S1E5500 4R252S1E5500 APEM Inc. JOYSTICK 5K OHM 2 AXIS PNL MT 1W 19 $298.08000/ chiếc
XDGTT2LNNCYYKAN XDGTT2LNNCYYKAN APEM Inc. XD SERIES SAE CANBUS J1939-71 9 $1225.70000/ chiếc
1D16M1500 1D16M1500 APEM Inc. SWITCH JOYSTICK 6A 250V 38 $189.46000/ chiếc