Chassis Núi Điện trở

Hình ảnh Số bộ phận của nhà sản xuất nhà chế tạo Sự miêu tả Số lượng hiện có sẵn Đơn giá Order
HS50200RF HS50200RF Arcol 200 ±1% 50W ±100ppm/℃ Axial Chassis Mount Resistors RoHS 213 $3.59050/ chiếc
HS5050RF HS5050RF Arcol 50 ±1% 50W ±100ppm/℃ Axial Chassis Mount Resistors RoHS 169 $4.11130/ chiếc
HS10R1J HS10R1J Arcol 0.1 ±5% 10W ±100ppm/℃ Axial Chassis Mount Resistors RoHS 147 $3.01130/ chiếc
HS105RJ HS105RJ Arcol 5 ±5% 10W ±100ppm/℃ Axial Chassis Mount Resistors RoHS 139 $2.91160/ chiếc
HS10100RJ HS10100RJ Arcol 100 ±5% 10W ±100ppm/℃ Axial Chassis Mount Resistors RoHS 126 $2.79130/ chiếc
HS151RJ HS151RJ Arcol 1 ±5% 15W ±100ppm/℃ Axial Chassis Mount Resistors RoHS 131 $2.96660/ chiếc
HS5030RF HS5030RF Arcol 30 ±1% 50W ±100ppm/℃ Axial Chassis Mount Resistors RoHS 117 $4.11130/ chiếc
HS25330RJ HS25330RJ Arcol 330 ±5% 25W ±100ppm/℃ Axial Chassis Mount Resistors RoHS 106 $3.40830/ chiếc
HS152RJ HS152RJ Arcol 2 ±5% 15W ±100ppm/℃ Axial Chassis Mount Resistors RoHS 99 $2.91160/ chiếc
HS15100RJ HS15100RJ Arcol 100 ±5% 15W ±100ppm/℃ Axial Chassis Mount Resistors RoHS 95 $2.76900/ chiếc
HS102RJ HS102RJ Arcol 2 ±5% 10W ±100ppm/℃ Axial Chassis Mount Resistors RoHS 90 $2.86180/ chiếc
HS25200RF HS25200RF Arcol 200 ±1% 25W ±100ppm/℃ Axial Chassis Mount Resistors RoHS 90 $2.89790/ chiếc
HS15500RJ HS15500RJ Arcol 500 ±5% 15W ±100ppm/℃ Axial Chassis Mount Resistors RoHS 91 $2.78790/ chiếc
HS103RF HS103RF Arcol 3 ±1% 10W ±100ppm/℃ Axial Chassis Mount Resistors RoHS 92 $2.83250/ chiếc
HS1510KJ HS1510KJ Arcol 10K ±5% 15W ±25ppm/℃ Axial Chassis Mount Resistors RoHS 93 $2.96660/ chiếc
HS25R1J HS25R1J Arcol 0.1 ±5% 25W ±100ppm/℃ Axial Chassis Mount Resistors RoHS 93 $3.35160/ chiếc
HS151KJ HS151KJ Arcol 1K ±5% 15W ±25ppm/℃ Axial Chassis Mount Resistors RoHS 94 $2.96320/ chiếc
HS101RJ HS101RJ Arcol 1 ±5% 10W ±100ppm/℃ Axial Chassis Mount Resistors RoHS 94 $2.92360/ chiếc
HS25150RJ HS25150RJ Arcol 150 ±5% 25W ±100ppm/℃ Axial Chassis Mount Resistors RoHS 86 $3.25710/ chiếc
HS10500RJ HS10500RJ Arcol 500 ±5% 10W ±100ppm/℃ Axial Chassis Mount Resistors RoHS 88 $2.78790/ chiếc