Chỉ LED - Rời rạc

Hình ảnh Số bộ phận của nhà sản xuất nhà chế tạo Sự miêu tả Số lượng hiện có sẵn Đơn giá Order
NCD0603R1 NCD0603R1 Foshan NationStar Optoelectronics Red 615~630nm 0603 Light Emitting Diodes (LED) RoHS 554150 $0.01390/ chiếc
SZYY0603G SZYY0603G Yongyu Photoelectric 0603 Light Emitting Diodes (LED) RoHS 566700 $0.01110/ chiếc
SZYY0805B SZYY0805B Yongyu Photoelectric 0805 Light Emitting Diodes (LED) RoHS 577350 $0.01230/ chiếc
SZYY0603YG SZYY0603YG Yongyu Photoelectric 0603 Light Emitting Diodes (LED) RoHS 617200 $0.01070/ chiếc
ORH-R36A ORH-R36A Orient OrangeRed 610~620nm 0603 Light Emitting Diodes (LED) RoHS 670900 $0.00640/ chiếc
ORH-B36G ORH-B36G Orient Blue 455~475nm 0603 Light Emitting Diodes (LED) RoHS 675500 $0.00600/ chiếc
ORH-G35A ORH-G35A Orient Green 515~535nm 0805 Light Emitting Diodes (LED) RoHS 690400 $0.01350/ chiếc
SZYY0805R SZYY0805R Yongyu Photoelectric 0805 Light Emitting Diodes (LED) RoHS 804050 $0.01090/ chiếc
SZYY0603B SZYY0603B Yongyu Photoelectric 0603 Light Emitting Diodes (LED) RoHS 1012000 $0.01220/ chiếc
SZYY0603R SZYY0603R Yongyu Photoelectric 0603 Light Emitting Diodes (LED) RoHS 1088750 $0.00900/ chiếc
NCD0805R1 NCD0805R1 Foshan NationStar Optoelectronics Red 615~630nm 0805 Light Emitting Diodes (LED) RoHS 1199750 $0.01900/ chiếc
17-21SYGC/S530-E3/TR8 17-21SYGC/S530-E3/TR8 Everlight Elec Green-yellow 573nm 0805 Light Emitting Diodes (LED) RoHS 562720 $0.01420/ chiếc
19-217/BHC-ZL1M2RY/3T 19-217/BHC-ZL1M2RY/3T Everlight Elec Blue 465~475nm 0603 Light Emitting Diodes (LED) RoHS 662260 $0.01520/ chiếc
19-217/GHC-YR1S2/3T 19-217/GHC-YR1S2/3T Everlight Elec Green 520~535nm 0603 Light Emitting Diodes (LED) RoHS 854040 $0.02460/ chiếc
ORH-G36G ORH-G36G Orient Green 520~535nm 0603 Light Emitting Diodes (LED) RoHS 917200 $0.00750/ chiếc
19-217/R6C-AL1M2VY/3T(GDB) 19-217/R6C-AL1M2VY/3T(GDB) Everlight Elec Red 617.5~633.5nm Light Emitting Diodes (LED) 256760 $0.02260/ chiếc
17-21SYGC/S530-E1/TR8 17-21SYGC/S530-E1/TR8 Everlight Elec Green-yellow 573nm 0805 Light Emitting Diodes (LED) RoHS 222860 $0.02200/ chiếc
SZYY1206W SZYY1206W Yongyu Photoelectric 1206 Light Emitting Diodes (LED) RoHS 235100 $0.01540/ chiếc
HL-PST-1608S31YC HL-PST-1608S31YC HONGLITRONIC(Hongli Zhihui (HONGLITRONIC)) Yellow 586~596nm 1.7V~2.3V SMD,1.6x0.8x0.68mm Light Emitting Diodes (LED) RoHS 239980 $0.02320/ chiếc
NCD0805G1 NCD0805G1 Foshan NationStar Optoelectronics Green 525~537.5nm 0805 Light Emitting Diodes (LED) RoHS 266740 $0.02240/ chiếc