Fiber Optics - Transmitters - Ổ Mạch tích hợp

Hình ảnh Số bộ phận của nhà sản xuất nhà chế tạo Sự miêu tả Số lượng hiện có sẵn Đơn giá Order
FTXD02SL1C FTXD02SL1C Finisar Corporation MOD TX VCSEL 12X2.5G SNAP12 0 $0.00000/ chiếc
GP1FA512TZ0F GP1FA512TZ0F Sharp Microelectronics TRANSMITTER FIBER OPTIC 13.2MBPS 0 $0.00000/ chiếc
GP1FMV51TK0F GP1FMV51TK0F Sharp Microelectronics TRANSMITTER FIBER OPTIC 13.2MBPS 0 $0.00000/ chiếc
GP1FM514TZ0F GP1FM514TZ0F Sharp Microelectronics TRANSMITTER POF SQ 5V NONSCREW 0 $0.00000/ chiếc
GP1FA313TZ GP1FA313TZ Sharp Microelectronics TRANSMITTER FIBER OPTIC 15.5MBPS 0 $0.00000/ chiếc
GP1FD210TP GP1FD210TP Sharp Microelectronics TX DIGITAL AUDIO MINI JACK 8MBPS 0 $0.00000/ chiếc
GP1FAV51TK0F GP1FAV51TK0F Sharp Microelectronics TRANSMITTER FIBER OPTIC 13.2MBPS 0 $0.00000/ chiếc
GP1FAV55TK0F GP1FAV55TK0F Sharp Microelectronics XMITTER FIBER OPTIC 50MB/S SHTTR 0 $0.00000/ chiếc
GP1FAV30TK0F GP1FAV30TK0F Sharp Microelectronics TRANSMITTER FIBER OPTIC 15.5MBPS 0 $0.00000/ chiếc
GP1FP513TK GP1FP513TK Sharp Microelectronics TRANSMITTER FIBER OPTIC 13.2MBPS 0 $0.00000/ chiếc
GP1FA352TZ0F GP1FA352TZ0F Sharp Microelectronics TRANSMITTER FIBER OPTIC 15.5MBPS 0 $0.00000/ chiếc
GP1FAV50TK0F GP1FAV50TK0F Sharp Microelectronics TRANSMITTER FIBER OPTIC 13.2MBPS 0 $0.00000/ chiếc
GP1FA512TZ GP1FA512TZ Sharp Microelectronics TRANSMITTER FIBER OPTIC 13.2MBPS 0 $0.00000/ chiếc
GP1FM513TZ GP1FM513TZ Sharp Microelectronics TRANSMITTER FIBER OPTIC 13.2MBPS 0 $0.00000/ chiếc
GP1FAV31TK0F GP1FAV31TK0F Sharp Microelectronics TRANSMITTER FIBER OPTIC 15.5MBPS 0 $0.00000/ chiếc
GP1FMV31TK0F GP1FMV31TK0F Sharp Microelectronics TRANSMITTER FIBER OPTIC 15.5MBPS 0 $0.00000/ chiếc
GP1FA551TZ GP1FA551TZ Sharp Microelectronics TRANSMITTER FIBER OPTIC 13.2MBPS 0 $0.00000/ chiếc
GP1FA514TZ GP1FA514TZ Sharp Microelectronics TRANSMITTER FIBER OPTIC 13.2MBPS 0 $0.00000/ chiếc
GP1FD310TP GP1FD310TP Sharp Microelectronics TX DIGITAL AUDIO MINI JACK 8MBPS 0 $0.00000/ chiếc
P1TX4C-SX4V-01MM-DC P1TX4C-SX4V-01MM-DC Omron Electronics Inc-EMC Div MODULE FIBER OPTIC XMIT 6.6GB 0 $0.00000/ chiếc