PMIC - Voltage Reference

Hình ảnh Số bộ phận của nhà sản xuất nhà chế tạo Sự miêu tả Số lượng hiện có sẵn Đơn giá Order
CJ431 CJ431 Changjiang Electronics Tech (CJ) 2.5V ±0.5% 50ppm/°C SOT-23(SOT-23-3) Voltage References RoHS 449800 $0.04110/ chiếc
TL431 TL431 Shikues 2.5V ±0.5% 50ppm/°C SOT-23(SOT-23-3) Voltage References RoHS 115200 $0.02410/ chiếc
TL431AIDBZR TL431AIDBZR Texas Instruments 2.495V ±1% SOT-23(SOT-23-3) Voltage References RoHS 130005 $0.08750/ chiếc
TL431A TL431A HTC Korea TAEJIN Tech 2.495V ±1% 50ppm/°C TO-92(TO-92-3) Voltage References RoHS 88990 $0.05210/ chiếc
TL431 TL431 MDD(Microdiode Electronics) SOT-23 Voltage References RoHS 96200 $0.03300/ chiếc
ME431AXG ME431AXG MICRONE(Nanjing Micro One Elec) 2.5V ±0.4% 20ppm/°C SOT-23(SOT-23-3) Voltage References RoHS 64700 $0.03190/ chiếc
TL431AIL3T TL431AIL3T STMicroelectronics 2.495V ±1% SOT-23(SOT-23-3) Voltage References RoHS 74840 $0.08940/ chiếc
CJ431K CJ431K Changjiang Electronics Tech (CJ) 2.5V ±0.5% 50ppm/°C SOT-23(SOT-23-3) Voltage References RoHS 53510 $0.04580/ chiếc
SN431AS SN431AS Kodenshi AUK 2.495V ±1% SOT-23(SOT-23-3) Voltage References RoHS 54490 $0.05690/ chiếc
TL431ACLP TL431ACLP Texas Instruments 2.495V ±1% 50ppm/°C TO-92(TO-92-3) Voltage References RoHS 58335 $0.10940/ chiếc
SN431AAT SN431AAT Kodenshi AUK 2.495V ±1% TO-92_Forming1 Voltage References RoHS 59420 $0.05200/ chiếc
LR431ATLT1G LR431ATLT1G LRC 2.5V ±0.5% 50ppm/°C SOT-23(SOT-23-3) Voltage References RoHS 62180 $0.03520/ chiếc
UMWTL431(0.5%) UMWTL431(0.5%) UMW(Youtai Semiconductor Co., Ltd.) 2.495V ±0.5% 50ppm/°C TO-92 Voltage References RoHS 62800 $0.01880/ chiếc
CJ432 ±1% CJ432 ±1% Changjiang Electronics Tech (CJ) 1.24V ±1% SOT-23(SOT-23-3) Voltage References RoHS 42510 $0.07040/ chiếc
KIA431A KIA431A KIA Semicon Tech 2.5V ±0.5% 30ppm/°C SOT-23(SOT-23-3) Voltage References RoHS 43420 $0.03040/ chiếc
AZ431AZ-ATRE1 AZ431AZ-ATRE1 Diodes Incorporated 2.5V ±0.4% 20ppm/°C TO-92_Forming1 Voltage References RoHS 35240 $0.04400/ chiếc
TL431CSF TL431CSF HTC Korea TAEJIN Tech 2.495V ±0.5% 50ppm/°C SOT-23(SOT-23-3) Voltage References RoHS 29010 $0.07010/ chiếc
SE432L-HF SE432L-HF Seaward Elec 1.24V ±1% SOT-23(SOT-23-3) Voltage References RoHS 29070 $0.04640/ chiếc
TL431C TL431C HTC Korea TAEJIN Tech 2.495V ±0.5% 50ppm/°C TO-92 Voltage References RoHS 26250 $0.05570/ chiếc
TL431ACZ-AP TL431ACZ-AP STMicroelectronics 2.495V ±1% TO-92-3 Voltage References RoHS 27305 $0.09490/ chiếc