PMIC - AC DC Converters, Offline Switchers

Hình ảnh Số bộ phận của nhà sản xuất nhà chế tạo Sự miêu tả Số lượng hiện có sẵn Đơn giá Order
VIPER12ASTR-E VIPER12ASTR-E STMicroelectronics SOIC-8_150mil PMIC - Power Distribution Switches RoHS 45749 $0.48130/ chiếc
LNK364DN-TL LNK364DN-TL POWER INTEGRATIONS SOP-8_150mil Switching Controllers RoHS 10771 $0.57580/ chiếc
LNK304DN-TL LNK304DN-TL POWER INTEGRATIONS SOIC-8_150mil Switching Controllers RoHS 11065 $0.66860/ chiếc
TOP223YN TOP223YN POWER INTEGRATIONS TO-220(TO-220-3) Switching Controllers RoHS 9740 $2.28430/ chiếc
NCP1251BSN65T1G NCP1251BSN65T1G ON Semiconductor TSOP-6 Switching Controllers RoHS 8682 $0.42800/ chiếc
LNK364PN LNK364PN POWER INTEGRATIONS DIP-8B Switching Controllers RoHS 8021 $0.56210/ chiếc
NCP1230D65R2G NCP1230D65R2G ON Semiconductor SOIC-8_150mil Switching Controllers RoHS 6950 $0.66000/ chiếc
TNY276PN TNY276PN POWER INTEGRATIONS DIP-8C Switching Controllers RoHS 6674 $0.89720/ chiếc
NCP1252ADR2G NCP1252ADR2G ON Semiconductor SOIC-8_150mil Switching Controllers RoHS 5985 $0.60500/ chiếc
LNK306DN-TL LNK306DN-TL POWER INTEGRATIONS SO-8C Switching Controllers RoHS 6058 $0.92130/ chiếc
TNY277PN TNY277PN POWER INTEGRATIONS DIP-8C Switching Controllers RoHS 5603 $1.00720/ chiếc
LNK306DG-TL LNK306DG-TL POWER INTEGRATIONS SO-8C Switching Controllers RoHS 4983 $0.88520/ chiếc
NCP1014ST100T3G NCP1014ST100T3G ON Semiconductor SOT-223 Switching Controllers RoHS 4984 $0.88350/ chiếc
TEA1752T/N1,518 TEA1752T/N1,518 NXP Semicon SO-16 Switching Controllers RoHS 4994 $1.40770/ chiếc
LNK626DG-TL LNK626DG-TL POWER INTEGRATIONS SO-8C Switching Controllers RoHS 5035 $0.71330/ chiếc
NCP13992ACDR2G NCP13992ACDR2G ON Semiconductor SOIC-16 Switching Controllers RoHS 4940 $1.18770/ chiếc
NCP1200D60R2G NCP1200D60R2G ON Semiconductor SOIC-8_150mil Switching Controllers RoHS 4965 $0.75800/ chiếc
NCP1399APDR2G NCP1399APDR2G ON Semiconductor SOIC-16 Switching Controllers RoHS 4970 $1.52630/ chiếc
LNK632DG-TL LNK632DG-TL POWER INTEGRATIONS SOP-8_150mil Switching Controllers RoHS 4706 $0.48820/ chiếc
LNK605DG LNK605DG POWER INTEGRATIONS SOIC-7_150mil Switching Controllers RoHS 4654 $0.52080/ chiếc