Nhiệt - làm mát chất lỏng

Hình ảnh Số bộ phận của nhà sản xuất nhà chế tạo Sự miêu tả Số lượng hiện có sẵn Đơn giá Order
416601U00000G 416601U00000G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation COLD PLATE HEAT SINK 0.0055C/W 68 $166.81000/ chiếc
416301U00000G 416301U00000G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation COLD PLATE HEAT SINK 0.006C/W 21 $196.56000/ chiếc
416201U00000G 416201U00000G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation COLD PLATE HEAT SINK 0.01C/W 92 $118.06000/ chiếc
416101U00000G 416101U00000G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation COLD PLATE HEAT SINK 0.016C/W 293 $79.18000/ chiếc
416501U00000G 416501U00000G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation COLD PLATE HEAT SINK 0.02C/W 96 $101.48000/ chiếc
416401U00000G 416401U00000G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation COLD PLATE HEAT SINK 0.06C/W 36 $78.07000/ chiếc
385755-001 385755-001 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions RECIRC CHILLER 3.3LPM 290W 8.5A 17 $2758.40000/ chiếc
1530.01 1530.01 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions HEAT EXCHANGER 230V 6LPM 3000W 6 $2730.00000/ chiếc
1515.00 1515.00 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions HEAT EXCHANGER 230V 4LPM 1500W 8 $2296.00000/ chiếc
1520.00 1520.00 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions HEAT EXCHANGER 230V 4.4LPM 2000W 3 $2604.00000/ chiếc
385736-001 385736-001 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions RECIRC CHILLER 2.9LPM 149W 4.7A 10 $2214.00000/ chiếc
385737-001 385737-001 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions RECIRC CHILLR/HEATER 2.9LPM 149W 21 $2528.00000/ chiếc
1505.00 1505.00 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions HEAT EXCHANGER 230V 2.3LPM 500W 8 $1428.00000/ chiếc
1550.00 1550.00 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions HEAT EXCHANGER 230V 6.5LPM 5000W 8 $2926.00000/ chiếc
1510.00 1510.00 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions HEAT EXCHANGER 230V 4.4LPM 1000W 8 $2121.00000/ chiếc
385760-001 385760-001 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions RECIRC CHILLR/HEATER 3.3LPM 290W 14 $2937.60000/ chiếc
CP4A-114B-108E CP4A-114B-108E Ohmite COLD PLATE HEAT SINK 0.43C/W 9 $84.67000/ chiếc
CP4A-114A-108E CP4A-114A-108E Ohmite COLD PLATE HEAT SINK 0.43C/W 49 $78.62000/ chiếc
CP4A-114C-108E CP4A-114C-108E Ohmite COLD PLATE HEAT SINK 0.43C/W 18 $84.67000/ chiếc
ATS-HE26-C5-R0 ATS-HE26-C5-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEAT EXCHANGER WITH FOUR 24V DC 2 $1208.45000/ chiếc