Nhiệt - Chất kết dính, Epoxies, mỡ, bột nhão

Hình ảnh Số bộ phận của nhà sản xuất nhà chế tạo Sự miêu tả Số lượng hiện có sẵn Đơn giá Order
A17064-00 A17064-00 Laird Technologies - Thermal Materials TPCM 200SP 1QUART 4 $194.29500/ chiếc
A16000-01 A16000-01 Laird Technologies - Thermal Materials TPCM 580SP 1/2KG CAN 1PINT 4 $165.37600/ chiếc
A16412-02 A16412-02 Laird Technologies - Thermal Materials TPUTTY 506 180CC CARTRIDGE 4 $131.76000/ chiếc
A16086-06 A16086-06 Laird Technologies - Thermal Materials TGREASE 980 0.25 KG 4 $178.56000/ chiếc
A14259-09 A14259-09 Laird Technologies - Thermal Materials TGREASE 2500 305CC 3 $402.32000/ chiếc
A16850-01 A16850-01 Laird Technologies - Thermal Materials TGREASE 300X 1KG CAN 1QUART 4 $569.34000/ chiếc
A14259-04 A14259-04 Laird Technologies - Thermal Materials THERMAL GREASE 1GAL TGREASE 2500 3 $2859.62000/ chiếc
A15028-02 A15028-02 Laird Technologies - Thermal Materials THERMAL GREASE 1KG TGREASE 880 3 $479.03000/ chiếc
A17169-03 A17169-03 Laird Technologies - Thermal Materials TPUTTY 508 0 $1380.68000/ chiếc
A13717-01 A13717-01 Laird Technologies - Thermal Materials TPUTTY 504 10CC SYRINGE MANUAL 0 $0.00000/ chiếc
A16858-02 A16858-02 Laird Technologies - Thermal Materials TFLEX CR200 200CC CARTRIDGE 3 $148.12667/ chiếc
A16001-02 A16001-02 Laird Technologies - Thermal Materials TPCM 780SP 20KG 5GAL PAIL 4 $8437.94000/ chiếc
A13926-03 A13926-03 Laird Technologies - Thermal Materials TPUTTY 504 3KG PAIL 0 $0.00000/ chiếc
A16872-05 A16872-05 Laird Technologies - Thermal Materials TPUTTY 403 600CC CARTRIDGE 3 $296.34000/ chiếc
A17169-02 A17169-02 Laird Technologies - Thermal Materials TPUTTY 508 0 $1858.08000/ chiếc
A13926-01 A13926-01 Laird Technologies - Thermal Materials TPUTTY 504 400CC PAIL 0 $0.00000/ chiếc
A15731-01 A15731-01 Laird Technologies - Thermal Materials TPUTTY 504 20 KG BUCKET 0 $0.00000/ chiếc
A10548-5 A10548-5 Laird Technologies - Thermal Materials TPUTTY 502 100CC 3 $106.16000/ chiếc
A15819-05 A15819-05 Laird Technologies - Thermal Materials THERMAL GREASE 3KG TGREASE 1500 3 $448.01000/ chiếc
A10548-08 A10548-08 Laird Technologies - Thermal Materials TPUTTY 502 25CC 4 $26.46429/ chiếc