Nhiệt - Phụ kiện

Hình ảnh Số bộ phận của nhà sản xuất nhà chế tạo Sự miêu tả Số lượng hiện có sẵn Đơn giá Order
4880SG 4880SG Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation THERMASIL3 THERMAL PAD TO-220 11520 $2.64000/ chiếc
CLP-201 CLP-201 Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation STANDARD HEATSINK CLIP 2486 $0.35000/ chiếc
125700D00000G 125700D00000G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation SOLDER ANCHOR FOR BGA HEATSINKS 16880 $0.36000/ chiếc
4880MG 4880MG Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation MICA INSULATOR TO-220 2276 $2.33000/ chiếc
8909NBG 8909NBG Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation INSULATING SNAP ON TO-3 COVER 213 $0.84000/ chiếc
D057 D057 Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation SOLDER ANCHOR FOR BGA HEATSINKS 4825 $0.22000/ chiếc
118300F00000G 118300F00000G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation STANDARD CLIP CODE 83 18086 $0.39000/ chiếc
125800D00000G 125800D00000G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation SOLDER ANCHOR FOR BGA HEATSINKS 20968 $0.19000/ chiếc
4870M REV M 4870M REV M Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation MOUNTING KIT 9 $2.09690/ chiếc
MAX10NG MAX10NG Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation MAX CLIP TO-220 STD-FORCE LONG 11970 $0.23000/ chiếc
5901G 5901G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation BOARD LEVEL HEAT SINK 3415 $1.11000/ chiếc
MAX01NG MAX01NG Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation MAX CLIP TO-220/MAX220 LOW-FORCE 33803 $0.20000/ chiếc
7721-7PPSG 7721-7PPSG Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation INSULATING SHOULDER WASHER 45110 $0.99000/ chiếc
CLP-212G CLP-212G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation OVER EDGE CLIP 8322 $0.35000/ chiếc
MAX03-HNG MAX03-HNG Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation MAX CLIP TO-247/MAX247 HIGHFORCE 3977 $0.29000/ chiếc
MAX02NG MAX02NG Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation MAX CLIP TO-220/MAX220 LOW-FORCE 44954 $0.21000/ chiếc
MAX02-HNG MAX02-HNG Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation MAX CLIP TO-220/MAX220 HIGHFORCE 7 $0.25000/ chiếc
MAX12NG MAX12NG Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation MAX CLIP TO-92 SENSOR LOW-FORCE 3163 $0.18000/ chiếc
115000F00000G 115000F00000G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation STANDARD CLIP CODE 50 10229 $0.32000/ chiếc
MAX07NG MAX07NG Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation MAX CLIP TO-220/MAX220 SCREW-MNT 19452 $0.20000/ chiếc