Transistor - lưỡng cực (BJT) - RF

Hình ảnh Số bộ phận của nhà sản xuất nhà chế tạo Sự miêu tả Số lượng hiện có sẵn Đơn giá Order
LM3046MX/NOPB LM3046MX/NOPB Texas RF TRANS 5 NPN 15V 14SOIC 0 $0.00000/ chiếc
LM3046MX LM3046MX Texas RF TRANS 5 NPN 15V 14SOIC 0 $0.00000/ chiếc
LM3046M LM3046M Texas RF TRANS 5 NPN 15V 14SOIC 0 $0.00000/ chiếc
LM3046M/NOPB LM3046M/NOPB Texas RF TRANS 5 NPN 15V 14SOIC 0 $0.00000/ chiếc
MRF517 MRF517 Microsemi Corporation RF TRANS NPN 20V 4GHZ TO39 0 $0.00000/ chiếc
MRF586G MRF586G Microsemi Corporation RF TRANS NPN 17V 3GHZ TO39 0 $0.00000/ chiếc
MRF5812R1 MRF5812R1 Microsemi Corporation RF TRANS NPN 15V 5GHZ 8SO 0 $0.00000/ chiếc
JANTX2N2857 JANTX2N2857 Microsemi Corporation RF TRANS NPN 15V 500MHZ TO72 0 $0.00000/ chiếc
MRF5812G MRF5812G Microsemi Corporation RF TRANS NPN 15V 5GHZ 8SO 0 $0.00000/ chiếc
SD1127 SD1127 Microsemi Corporation RF TRANS NPN 18V 175MHZ TO39 0 $0.00000/ chiếc
MRF544 MRF544 Microsemi Corporation RF TRANS NPN 70V 1.5GHZ TO39 0 $0.00000/ chiếc
MRF581 MRF581 Microsemi Corporation RF TRANS NPN 18V 5GHZ MICRO X 0 $0.00000/ chiếc
MS1649 MS1649 Microsemi Corporation RF TRANS NPN 16V 470MHZ TO39 0 $0.00000/ chiếc
MRF4427R2 MRF4427R2 Microsemi Corporation RF TRANS NPN 20V 8SO 0 $0.00000/ chiếc
MS1409 MS1409 Microsemi Corporation RF TRANS NPN 40V 175MHZ TO39 0 $0.00000/ chiếc
MRF4427 MRF4427 Microsemi Corporation RF TRANS NPN 20V 8SO 0 $0.00000/ chiếc
MRF8372GR1 MRF8372GR1 Microsemi Corporation RF TRANS NPN 16V 870MHZ 8SO 0 $0.00000/ chiếc
MRF8372R2 MRF8372R2 Microsemi Corporation RF TRANS NPN 16V 870MHZ 8SO 0 $0.00000/ chiếc
MRF559G MRF559G Microsemi Corporation RF TRANS NPN 16V 870MHZ MICRO X 0 $0.00000/ chiếc
MRF8372GR2 MRF8372GR2 Microsemi Corporation RF TRANS NPN 16V 870MHZ 8SO 0 $0.00000/ chiếc