Xén, Tụ Variable

Hình ảnh Số bộ phận của nhà sản xuất nhà chế tạo Sự miêu tả Số lượng hiện có sẵn Đơn giá Order
JML06-1-70P JML06-1-70P JML 28~70pF 100V Trimmers, Variable Capacitors 0 $0.07250/ chiếc
JML06-1-30P JML06-1-30P JML 9~30pF 100V Trimmers, Variable Capacitors 0 $0.08360/ chiếc
JML06-1-50P JML06-1-50P JML 17~50pF 100V Trimmers, Variable Capacitors 0 $0.07300/ chiếc
TZC3Z030A110R00 TZC3Z030A110R00 Murata Electronics SMD Trimmers, Variable Capacitors RoHS 0 $0.51840/ chiếc
TZC3P300A110R00 TZC3P300A110R00 Murata Electronics Trimmers, Variable Capacitors 0 $0.46620/ chiếc
JML06-1-10P JML06-1-10P JML 3.8~10pF 100V Trimmers, Variable Capacitors 0 $0.05780/ chiếc
TZC3Z060AA01R00 TZC3Z060AA01R00 Murata Electronics 2~6pF 100V Trimmers, Variable Capacitors 0 $0.24670/ chiếc
TZC3Z060A110R00 TZC3Z060A110R00 Murata Electronics Trimmers, Variable Capacitors 0 $0.23490/ chiếc
JML06-1-20P JML06-1-20P JML 6.5~20pF 100V Trimmers, Variable Capacitors 0 $0.07590/ chiếc
JML06-1-5P JML06-1-5P JML 2.4~5pF 100V Trimmers, Variable Capacitors 0 $0.06540/ chiếc
JML06-1-40P JML06-1-40P JML Trimmers, Variable Capacitors 0 $0.05870/ chiếc
JML06-1-3P JML06-1-3P JML 1.8~3pF 100V Trimmers, Variable Capacitors 0 $0.05310/ chiếc
JML06-1-60P JML06-1-60P JML Trimmers, Variable Capacitors 0 $0.05280/ chiếc
TZY2R200AC01R00 TZY2R200AC01R00 Murata Electronics SMD Trimmers, Variable Capacitors RoHS 0 $0.49330/ chiếc
TZB4Z250AB10R00 TZB4Z250AB10R00 Murata Electronics SMD Trimmers, Variable Capacitors RoHS 0 $0.80610/ chiếc
TZC3R100A110R00 TZC3R100A110R00 Murata Electronics SMD Trimmers, Variable Capacitors RoHS 0 $0.29600/ chiếc
TZY2Z060AC01R00 TZY2Z060AC01R00 Murata Electronics 2.5~6pF 25V SMD Trimmers, Variable Capacitors RoHS 0 $0.42800/ chiếc
TZY2Z030AC01R00 TZY2Z030AC01R00 Murata Electronics SMD Trimmers, Variable Capacitors RoHS 0 $0.29950/ chiếc
TZY2Z100AC01R00 TZY2Z100AC01R00 Murata Electronics SMD Trimmers, Variable Capacitors RoHS 0 $0.26190/ chiếc
TZC3P200A110R00 TZC3P200A110R00 Murata Electronics SMD Trimmers, Variable Capacitors RoHS 0 $0.50360/ chiếc