PTC resettable Cầu chì

Hình ảnh Số bộ phận của nhà sản xuất nhà chế tạo Sự miêu tả Số lượng hiện có sẵn Đơn giá Order
PFNF.020.2 PFNF.020.2 Schurter Inc. PTC RESET FUSE 24V 200MA 1206 3000 $0.22500/ chiếc
PFRA.050 PFRA.050 Schurter Inc. PTC RESET FUSE 60V 500MA RADIAL 2639 $0.42000/ chiếc
PFMF.014.2 PFMF.014.2 Schurter Inc. PTC RESET FUSE 60V 140MA 1812 14 $0.17500/ chiếc
PFMF.125.2 PFMF.125.2 Schurter Inc. PTC RESET FUSE 6V 1.25A 1812 2000 $0.17500/ chiếc
PFNF.110.2 PFNF.110.2 Schurter Inc. PTC RESET FUSE 6V 1.1A 1206 3000 $0.22500/ chiếc
PFSM.125.2 PFSM.125.2 Schurter Inc. PTC RESET FUSE 15V 1.25A 2SMD 2000 $0.29700/ chiếc
PFSM.100.2 PFSM.100.2 Schurter Inc. PTC RESET FUSE 30V 1.1A 2SMD 2000 $0.29700/ chiếc
PFSM.150.33.2 PFSM.150.33.2 Schurter Inc. PTC RESET FUSE 33V 1.5A 2SMD 14 $0.34000/ chiếc
PFRA.900 PFRA.900 Schurter Inc. PTC RESET FUSE 30V 9A RADIAL 425 $0.87000/ chiếc
PFNF.035.2 PFNF.035.2 Schurter Inc. PTC RESET FUSE 6V 350MA 1206 3000 $0.22500/ chiếc
PFUF.110.2 PFUF.110.2 Schurter Inc. PTC RESET FUSE 6V 1.1A 1210 3000 $0.22600/ chiếc
PFRA.185 PFRA.185 Schurter Inc. PTC RESET FUSE 30V 1.85A RADIAL 587 $0.60000/ chiếc
PFRA.500 PFRA.500 Schurter Inc. PTC RESET FUSE 30V 5A RADIAL 367 $0.74000/ chiếc
PFSM.030.2 PFSM.030.2 Schurter Inc. PTC RESET FUSE 60V 300MA 2SMD 16000 $0.29700/ chiếc
PFRA.800 PFRA.800 Schurter Inc. PTC RESET FUSE 30V 8A RADIAL 482 $0.83000/ chiếc
PFDF.050.2 PFDF.050.2 Schurter Inc. PTC RESET FUSE 60V 550MA 2018 6000 $0.31200/ chiếc
PFNF.075.2 PFNF.075.2 Schurter Inc. PTC RESET FUSE 6V 750MA 1206 14 $0.22500/ chiếc
PFUF.005.2 PFUF.005.2 Schurter Inc. PTC RESET FUSE 30V 50MA 1210 3000 $0.22600/ chiếc
PFRA.017 PFRA.017 Schurter Inc. PTC RESET FUSE 60V 170MA RADIAL 500 $0.42000/ chiếc
PFMF.200.2 PFMF.200.2 Schurter Inc. PTC RESET FUSE 8V 2A 1812 14 $0.26700/ chiếc