PTC resettable Cầu chì

Hình ảnh Số bộ phận của nhà sản xuất nhà chế tạo Sự miêu tả Số lượng hiện có sẵn Đơn giá Order
nSMD010 nSMD010 TECHFUSE 60V 250mA 1206 PTC Resettable Fuses RoHS 249150 $0.04670/ chiếc
MF-MSMF200L-2 MF-MSMF200L-2 BOURNS 8V 4A 1812 PTC Resettable Fuses RoHS 256750 $0.01240/ chiếc
nSMD005 nSMD005 TECHFUSE 60V 150mA 1206 PTC Resettable Fuses RoHS 148370 $0.04660/ chiếc
JK-NSMD050-13.2V JK-NSMD050-13.2V Jinrui Electronic Materials Co. 13.2V 1A 100ms 1206 PTC Resettable Fuses RoHS 203620 $0.03570/ chiếc
mSMD075-33V mSMD075-33V TECHFUSE 33V 1.5A 1812 PTC Resettable Fuses RoHS 106565 $0.09130/ chiếc
JK-NSMD050-24V JK-NSMD050-24V Jinrui Electronic Materials Co. 24V 1A 100ms 1206 PTC Resettable Fuses RoHS 113040 $0.05480/ chiếc
nSMD020-30V nSMD020-30V TECHFUSE 30V 460mA 1206 PTC Resettable Fuses RoHS 119070 $0.05740/ chiếc
JK-NSMD005 JK-NSMD005 Jinrui Electronic Materials Co. 60V 150mA 1.5s 1206 PTC Resettable Fuses RoHS 132540 $0.03930/ chiếc
nSMD012 nSMD012 TECHFUSE 60V 290mA 1206 PTC Resettable Fuses RoHS 136670 $0.05430/ chiếc
JK-NSMD100-16V JK-NSMD100-16V Jinrui Electronic Materials Co. 16V 1.8A 300ms 1206 PTC Resettable Fuses RoHS 81860 $0.05520/ chiếc
JK-MSMD030 JK-MSMD030 Jinrui Electronic Materials Co. 30V 600mA 100ms 1812 PTC Resettable Fuses RoHS 85290 $0.04520/ chiếc
JK-SMD0805-050 JK-SMD0805-050 Jinrui Electronic Materials Co. 6V 1A 100ms 0805 PTC Resettable Fuses RoHS 85660 $0.04450/ chiếc
mSMD050-60V mSMD050-60V TECHFUSE 60V 1A 1812 PTC Resettable Fuses RoHS 91010 $0.09390/ chiếc
JK-SMD0805-010 JK-SMD0805-010 Jinrui Electronic Materials Co. 15V 300mA 1.5s 0805 PTC Resettable Fuses RoHS 92910 $0.04200/ chiếc
SMD1210-035-24V SMD1210-035-24V TECHFUSE 24V 750mA 1210 PTC Resettable Fuses RoHS 93200 $0.06910/ chiếc
SMD0805-010-24V SMD0805-010-24V TECHFUSE 24V 300mA 0805 PTC Resettable Fuses RoHS 95030 $0.05650/ chiếc
SMD1206P010TF SMD1206P010TF RUILON(Shenzhen Ruilongyuan Elec) 60V 250mA 1206 PTC Resettable Fuses RoHS 103060 $0.05960/ chiếc
mSMD050-33V mSMD050-33V TECHFUSE 33V 1A 1812 PTC Resettable Fuses RoHS 63690 $0.07890/ chiếc
SMD0603-010-24V SMD0603-010-24V TECHFUSE 24V 300mA 0603 PTC Resettable Fuses RoHS 73065 $0.07800/ chiếc
JK-MSMD050-30 JK-MSMD050-30 Jinrui Electronic Materials Co. 30V 1A 150ms 1812 PTC Resettable Fuses RoHS 79160 $0.05240/ chiếc