VCOs (Voltage Controlled Oscillators)

Hình ảnh Số bộ phận của nhà sản xuất nhà chế tạo Sự miêu tả Số lượng hiện có sẵn Đơn giá Order
HMC509LP5ETR HMC509LP5ETR Analog Devices SMT-32 Clock Generators, PLLs, Frequency Synthesizers RoHS 6 $25.61800/ chiếc
HMC1164LP5ETR HMC1164LP5ETR Analog Devices LFCSP-32_VQ RF Misc ICs and Modules RoHS 0 $74.17100/ chiếc
HMC1169LP5ETR HMC1169LP5ETR Analog Devices LFCSP-32(5x5) RF Misc ICs and Modules RoHS 0 $74.17100/ chiếc
HMC1168LP5ETR HMC1168LP5ETR Analog Devices LFCSP-32(5x5) RF Misc ICs and Modules RoHS 0 $74.17100/ chiếc
HMC508LP5ETR HMC508LP5ETR Analog Devices QFN-32 RF Misc ICs and Modules RoHS 0 $81.57190/ chiếc
HMC1162LP5ETR HMC1162LP5ETR Analog Devices LFCSP-32_VQ RF Misc ICs and Modules RoHS 0 $74.17100/ chiếc
HMC1160LP5ETR HMC1160LP5ETR Analog Devices LFCSP-32_VQ RF Misc ICs and Modules RoHS 0 $74.17100/ chiếc
HMC1167LP5ETR HMC1167LP5ETR Analog Devices LFCSP-32(5x5) RF Misc ICs and Modules RoHS 0 $74.17100/ chiếc
HMC1166LP5ETR HMC1166LP5ETR Analog Devices LFCSP-32(5x5) RF Misc ICs and Modules RoHS 0 $74.17100/ chiếc
HMC1164LP5E HMC1164LP5E Analog Devices LFCSP-32 Pre-ordered Chips RoHS 0 $143.14440/ chiếc
HMC511LP5ETR HMC511LP5ETR Analog Devices SMT-32 Clock Generators, PLLs, Frequency Synthesizers RoHS 0 $23.48160/ chiếc
MC33MR2001VVK MC33MR2001VVK NXP USA Inc. VCO 77GHZ 6MM X 6MM 0 $0.00000/ chiếc
MC33MR2001VVKR2 MC33MR2001VVKR2 NXP USA Inc. VCO 77GHZ 6MM X 6MM 0 $0.00000/ chiếc
PC33MR2001VVK PC33MR2001VVK NXP USA Inc. IC VCO 77GHZ RADAR AUTO 0 $0.00000/ chiếc
PC33MR2001VVKR2 PC33MR2001VVKR2 NXP USA Inc. IC VCO 77GHZ RADAR AUTO 0 $0.00000/ chiếc
CVCO55CM-0760-0870 CVCO55CM-0760-0870 Crystek Corporation VCO 815MHZ 0.4-4.7V 12.7X12.7MM 7 $23.33000/ chiếc
CVCO55CXT-6250-6250 CVCO55CXT-6250-6250 Crystek Corporation VCO 6250MHZ 0.5-4.5V 12.7X12.7MM 6 $47.92250/ chiếc
CVCO55BE-3100-3350 CVCO55BE-3100-3350 Crystek Corporation VCO 3225MHZ 0.3-4.7V 12.7X12.7MM 6 $20.25000/ chiếc
CRBV55BE-2320-2750 CRBV55BE-2320-2750 Crystek Corporation VCO 2535MHZ 1-14V 31.75X14.99MM 7 $84.00000/ chiếc
CVCO55BH-5450-5550 CVCO55BH-5450-5550 Crystek Corporation VCO 5500MHZ 0.5-4.5V 12.7X12.7MM 6 $24.60000/ chiếc