Thiết bị đầu cuối - PC Pin đựng, Socket Connectors

Hình ảnh Số bộ phận của nhà sản xuất nhà chế tạo Sự miêu tả Số lượng Đơn giá Đặt hàng
D01-9791401 D01-9791401 Harwin CONN PIN RCPT .016-.020 SOLDER 10 4.79400/ chiếc
D01-9821401 D01-9821401 Harwin CONN PIN RCPT .016-.020 SOLDER 10 2.51720/ chiếc
H3163-01 H3163-01 Harwin CONN PIN RCPT .035-.041 PRESSFIT 119899 0.35600/ chiếc
S9091-46R S9091-46R Harwin CONN PIN RCPT .031-.059 SMD 13500 GỌI
D01-9901305 D01-9901305 Harwin CONN PIN RCPT .016-.020 SOLDER 10 2.52400/ chiếc
S9111-45R S9111-45R Harwin CONN PIN RCPT .059-0.075 SOLDER 1400 0.15960/ chiếc
D01-9902601 D01-9902601 Harwin CONN PIN RCPT .016-.020 SOLDER 10 4.05200/ chiếc
H3163-05 H3163-05 Harwin CONN PIN RCPT .035-.041 PRESSFIT 7349 0.41035/ chiếc
D01-9900205 D01-9900205 Harwin CONN PIN RCPT .016-.020 SOLDER 10 0.44275/ chiếc
D01-9901505 D01-9901505 Harwin CONN PIN RCPT .016-.020 SOLDER 10 2.90600/ chiếc
D01-9820805 D01-9820805 Harwin CONN PIN RCPT .016-.020 SOLDER 10 1.88860/ chiếc
D01-9900201 D01-9900201 Harwin CONN PIN RCPT .016-.020 SOLDER 222035 0.42120/ chiếc
S9131-45R S9131-45R Harwin CONN PIN RCPT .031-.051 SOLDER 1400 0.15960/ chiếc
H3190-01 H3190-01 Harwin CONN PIN RCPT .018-.020 SOLDER 4042 0.15040/ chiếc
H3182-05 H3182-05 Harwin CONN PIN RCPT .035-.041 SOLDER 3235 0.22500/ chiếc
D01-9820901 D01-9820901 Harwin CONN PIN RCPT .016-.020 SOLDER 52806 1.47140/ chiếc
D01-9900701 D01-9900701 Harwin CONN PIN RCPT .016-.020 SOLDER 10 0.90045/ chiếc
H3169-01 H3169-01 Harwin CONN PIN RCPT .035-.041 KNURL 1528 0.24450/ chiếc
D01-9841401 D01-9841401 Harwin CONN PIN RCPT .016-.020 SOLDER 10 1.81040/ chiếc
D01-9841101 D01-9841101 Harwin CONN PIN RCPT .016-.020 SOLDER 10 2.00971/ chiếc