Terminal Blocks - Headers, Phích và ổ cắm

Hình ảnh Số bộ phận của nhà sản xuất nhà chế tạo Sự miêu tả Số lượng hiện có sẵn Đơn giá Order
14120516001000 14120516001000 HARTING TERM BLOCK HDR 5POS VERT 5MM 12 $1.25400/ chiếc
14120517001000 14120517001000 HARTING TERM BLOCK HDR 5POS VERT 5.08MM 12 $1.25400/ chiếc
14110213002000 14110213002000 HARTING TERM BLOCK HDR 2POS 90DEG 2.54MM 9 $0.54000/ chiếc
14310913101000 14310913101000 HARTING TERM BLOCK PLUG 9POS STR 2.54MM 71 $3.93000/ chiếc
14310313101160 14310313101160 HARTING TERM BLOCK PLUG 3POS STR 2.54MM 245 $1.92000/ chiếc
14110313002000 14110313002000 HARTING TERM BLOCK HDR 3POS 90DEG 2.54MM 9 $0.70200/ chiếc
14120814002000 14120814002000 HARTING TERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 3.5MM 81 $2.65000/ chiếc
14110713001000 14110713001000 HARTING TERM BLOCK HDR 7POS VERT 2.54MM 9 $1.38250/ chiếc
14310313101000 14310313101000 HARTING TERM BLOCK PLUG 3POS STR 2.54MM 649 $1.39000/ chiếc
14111013001000 14111013001000 HARTING TERM BLOCK HDR 10POS VERT 2.54MM 9 $2.19300/ chiếc
14310517102000 14310517102000 HARTING TERM BLOCK PLUG 5POS STR 5.08MM 23 $3.42000/ chiếc
14110813001000 14110813001000 HARTING TERM BLOCK HDR 8POS VERT 2.54MM 9 $1.54000/ chiếc
14110513002000 14110513002000 HARTING TERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 2.54MM 600 $0.99750/ chiếc
14110513001000 14110513001000 HARTING TERM BLOCK HDR 5POS VERT 2.54MM 9 $1.05000/ chiếc
14311016402000 14311016402000 HARTING TERM BLOCK PLUG 10POS 90DEG 5MM 73 $7.92000/ chiếc
14110413001000 14110413001000 HARTING TERM BLOCK HDR 4POS VERT 2.54MM 2 $0.89250/ chiếc
14120416002000 14120416002000 HARTING TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 5MM 450 $1.54000/ chiếc
14311213101000 14311213101000 HARTING TERM BLOCK PLUG 12POS STR 2.54MM 71 $5.25000/ chiếc
14310813101000 14310813101000 HARTING TERM BLOCK PLUG 8POS STR 2.54MM 4 $3.00000/ chiếc
14120517002000 14120517002000 HARTING TERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 5.08MM 12 $1.25400/ chiếc