Connectors hình chữ nhật - Headers, đặc biệt Pin

Hình ảnh Số bộ phận của nhà sản xuất nhà chế tạo Sự miêu tả Số lượng hiện có sẵn Đơn giá Order
XR2P-1641 XR2P-1641 Omron Electronics Inc-EMC Div SOCKET IC 16POS SINGLE ROW DIP 14 $2.57323/ chiếc
XR2P-1541 XR2P-1541 Omron Electronics Inc-EMC Div SOCKET IC 15POS SINGLE ROW DIP 14 $2.91637/ chiếc
XR2P-3241 XR2P-3241 Omron Electronics Inc-EMC Div CONN SOCKET IC 32POS SNGL DIP 187 $7.42000/ chiếc
220-1-06-003 220-1-06-003 CNC Tech IC ADAPTER SOCKET .100 6POS 14 $0.26100/ chiếc
220-1-08-003 220-1-08-003 CNC Tech IC ADAPTER SOCKET .100 8POS 5657 $0.77000/ chiếc
222-1-16-003 222-1-16-003 CNC Tech IC ADAPTER SOCKET .100 16POS SMD 14 $1.26000/ chiếc
220-1-24-006 220-1-24-006 CNC Tech IC ADAPTER SOCKET .100 24POS 1339 $1.94000/ chiếc
222-1-20-003 222-1-20-003 CNC Tech IC ADAPTER SOCKET .100 20POS SMD 14 $1.54000/ chiếc
222-1-14-003 222-1-14-003 CNC Tech IC ADAPTER SOCKET .100 14POS SMD 3060 $2.11000/ chiếc
222-1-18-003 222-1-18-003 CNC Tech IC ADAPTER SOCKET .100 18POS SMD 14 $1.40000/ chiếc
222-1-24-006 222-1-24-006 CNC Tech IC ADAPTER SOCKET .100 24POS SMD 14 $1.82000/ chiếc
220-1-14-003 220-1-14-003 CNC Tech IC ADAPTER SOCKET .100 14POS 5671 $1.22000/ chiếc
222-1-06-003 222-1-06-003 CNC Tech IC ADAPTER SOCKET .100 6POS SMD 14 $0.42000/ chiếc
220-1-40-006 220-1-40-006 CNC Tech IC ADAPTER SOCKET .100 40POS 1161 $3.13000/ chiếc
220-1-32-006 220-1-32-006 CNC Tech IC ADAPTER SOCKET .100 32POS 2712 $2.50000/ chiếc
220-1-18-003 220-1-18-003 CNC Tech IC ADAPTER SOCKET .100 18POS 1403 $1.57000/ chiếc
220-1-28-006 220-1-28-006 CNC Tech IC ADAPTER SOCKET .100 28POS 12035 $2.38000/ chiếc
220-1-16-003 220-1-16-003 CNC Tech IC ADAPTER SOCKET .100 16POS 3121 $1.36000/ chiếc
220-1-20-003 220-1-20-003 CNC Tech IC ADAPTER SOCKET .100 20POS 1015 $1.67000/ chiếc
222-1-40-006 222-1-40-006 CNC Tech IC ADAPTER SOCKET .100 40POS SMD 14 $3.33500/ chiếc