Thông tư Connectors - Phụ kiện

Hình ảnh Số bộ phận của nhà sản xuất nhà chế tạo Sự miêu tả Số lượng hiện có sẵn Đơn giá Order
SR05 SR05 TECH PUBLIC SOT-143 TVS RoHS 9710 $0.05800/ chiếc
SR05 SR05 Leiditech 5V 6V 23V 3A SOT-143 TVS RoHS 9105 $0.09860/ chiếc
828920-1 828920-1 TE Connectivity Connectors - Accessories RoHS 4960 $0.03970/ chiếc
965783-1 965783-1 TE Connectivity Connectors - Accessories RoHS 332 $0.55000/ chiếc
075-8503-000 075-8503-000 ITT Connectors - Accessories RoHS 196 $0.49680/ chiếc
965785-1 965785-1 TE Connectivity Connectors - Accessories RoHS 185 $0.59470/ chiếc
965786-1 965786-1 TE Connectivity Connectors - Accessories RoHS 122 $0.50190/ chiếc
058-8578-102 058-8578-102 ITT Connectors - Housings RoHS 84 $2.17940/ chiếc
CAP-WACMSPC1 CAP-WACMSPC1 Amphenol ICC Circular Connectors RoHS 46 $1.93190/ chiếc
075-8543-013 075-8543-013 ITT Connectors - Accessories RoHS 36 $1.54350/ chiếc
206509-1 206509-1 TE Connectivity Terminals RoHS 26 $0.32320/ chiếc
351-8697-003 351-8697-003 ITT Connectors - Accessories RoHS 26 $1.50910/ chiếc
121583-0021 121583-0021 ITT Connectors - Accessories RoHS 16 $2.56960/ chiếc
058-8578-103 058-8578-103 ITT Connectors - Housings RoHS 11 $0.78550/ chiếc
0413-204-2005 0413-204-2005 DEUTSCH Pre-ordered Products RoHS 0 $0.19320/ chiếc
MS25043-14D MS25043-14D ITT Pre-ordered Products RoHS 0 $10.64430/ chiếc
MS25042-20D MS25042-20D ITT Pre-ordered Products RoHS 0 $34.21000/ chiếc
RTFD18B RTFD18B Amphenol ICC Connectors - Accessories RoHS 0 $0.18150/ chiếc
RTFD10B RTFD10B Amphenol ICC Connectors - Accessories RoHS 0 $0.15360/ chiếc
RTFD20B RTFD20B Amphenol ICC Connectors - Accessories RoHS 0 $0.30700/ chiếc