Bảo hành chất lượng

Cam kết chất lượng

 

a. Chỉ các bộ phận mới và nguyên bản;
b. Bảo hành 12 tháng
c. Không hàng giả: nếu bất kỳ bộ phận nào được phát hiện là hàng giả, chúng tôi chấp nhận trả lại hoặc thay thế vô điều kiện.