Liên hệ chúng tôi

Contact us

Hongkong Headquarter


ĐT: +852-6220 1873

Địa chỉ: 1/F, Wang Kwong Industrial Building, 45 Hung To RD., Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

Shenzhen Office


ĐT: +86-755-8981 8866

Địa chỉ: A1208, Tòa nhà trang trí ở nước ngoài, số 122 Zhenhua RD., Futian, Thâm Quyến, Trung Quốc

Văn phòng Trung Sơn


Địa chỉ: 13B,Southmiddle,Chang'an Electronics City, Chang'an RD., Guzhen, Zhongshan, Guangdong, China

Văn phòng thư ký


Địa chỉ: RM 705, 7/F, Fa Yuen Commercial Building, NO.75-77, Fa Yuen Street, Kowloon, Hong Kong

Thông điệp

Please provide your contact information. We will contact you within 12 hours, or emial us [email protected]